Visumregister öppnas för polisen

RÄTTSVÄSEN. Polisen ska få söka i EU:s visumregister för att stoppa terrorism och andra grova brott. Det blir följden av de lagändringar som regeringen och inrikesminster Anders Ygeman vill genomföra och som nu granskas av juristerna i Lagrådet.

Bakgrunden är de EU-regler som antogs 2008 och som innebär att EU:s viseringssystem, ViS, öppnades för Europol och ländernas brottsbekämpande myndigheter. Riksdagen har redan sagt ja till att Sverige ansluter sig till de reglerna. Vad det nu handlar om är att genomföra de konkreta lagändringar som behövs för att svensk del.

Det lagförslag som den rödgröna regeringen nu lägger fram innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får tillgång till uppgifter i EU:s viseringsregister. Den myndighet som vill få ut uppgifter får vända sig till en avdelning på Polismyndigheten som genomför själva sökningen och om den leder till en träff förs uppgifterna över till den om har begärt sökningen.

Kartlägga misstänkta

Login