"Vi är måltavla för Kremls fientliga propaganda"

YTTRE PÅVERKAN. Europaparlamentet skärper tonen mot Ryssland och Kina för olika former av cyberhot och desinformation.

BRYSSEL. Parlamentet röstade för cybercertifiering av produkter och vill ha en EU-strategi för att undvika säkerhetsrisker då 5G-nät byggs ut.

Cybersäkerhet var ett tema som genomsyrade många omröstningar denna vecka i en av parlamentets sista plenarsessioner i Strasbourg före valet i maj.

På onsdagen fördömde parlamentet i en resolution Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea för att alltmer rikta fientliga propagandakampanjer mot europeiska demokratier.

Rysk desinformation

Ryska kampanjer är den främsta källan till desinformation i Europa, slog parlamentet fast.

– Desinformation förgiftar hjärtan och sinnen. Vi kan inte längre förneka att våra institutioner och samhällen är måltavla för Kremls fientliga propaganda, sa parlamentets ansvariga, den konservativa polskan Elzbieta Fotyga, i debatten.

– Som tur är står vi nu mer erfarna och enade för att motverka sådan verksamhet.

EU bör också stödja länder utanför EU, som på västra Balkan, så att de kan försvara sina valprocesser mot skadlig propaganda. Resolutionen antogs med 489 röster mot 148.

Parlamentet vill också att arbetsgruppen EastStratCom, som inrättades 2015, omvandlas till en fullvärdig enhet inom EU:s utrikestjänst (utrikesdepartement) för att bekämpa desinformation.

EU-länder bör själva bidra genom att ändra sina vallagar så att de proaktivt kan bekämpa desinformationskampanjer, it-angrepp och kränkningar av yttrandefriheten. Sociala medier ska ställas till svars för falska nyheter.

Cybersäkerhetscertifiering

På tisdagen godkände parlamentet ett nytt EU-system för certifiering av produkter, tjänster och processer som uppfyller standarder för cybersäkerhet. Det kan gälla kritisk infrastruktur som energinät, vatten, energiförsörjning och banksystem.

– Med denna lagstiftning stärker vi vår digitala motståndskraft. Med striktare certifieringsregler kan vi känna oss trygga i att mobilen, datorer och andra digitala produkter uppfyller höga säkerhetskrav, sa Jakop Dalunde (MP) i debatten.

Senast 2023 ska EU-kommissionen avgöra om detta frivilliga system ska göras obligatoriskt.

Kinesisk risk i 5G-nät

Parlamentet oroas av säkerhetsrisker då 5G-nät ska byggas ut. Kinesiska staten har långtgående krav på att landets företag ska samarbeta i säkerhetsfrågor utanför Kina. Farhågor finns därför att kinesiska Huawei bygger in bakdörrar i 5G-utrustning som kinesiska staten kan använda.

Parlamentet vill att kommissionen och EU-länderna ger vägledning hur cyberhot och sårbarheter ska hanteras vid upphandling av 5G-utrustning. Man uppmanade också kommissionen att ge EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa mandat att ta fram ett certifieringssystem för 5G i EU.

– Vi befinner oss mitt i en global digital revolution, när självkörande bilar och ”sakernas internet” snart är vardag. Detta kräver att vi minimerar risker och hot, sa Olle Ludvigsson (S).

Han underströk att varje EU-land har ett eget ansvar.

EU-toppmötet den 21-22 mars kommer att diskutera EU:s relation till Kina (förutom brexit). Strax därefter kommer kommissionen att ge ut rekommendationer om säkerhet i 5G-nät och annan känslig digital infrastruktur.

Den 9 april håller EU och Kina ett toppmöte där även dessa frågor kan komma upp.

Sanktioner mot Ryssland

I en annan omröstning på tisdagen antog parlamentet en resolution om att ny sanktioner kan bli aktuella mot Ryssland, särskilt sådana som riktar sig mot individer. Parlamentet fördömde också ryska kränkningar av EU-länders luftrum och territorialvatten, särskilt i Östersjöområdet.

– Tiden för trevligt, diplomatiskt prat är över. Det finns väldigt lite utrymme för samarbete så länge som Ryssland fortsätter att ockupera delar av Ukraina och skickar hybridattacker mot andra europeiska länder, sa den konservativa lettiskan Sandra Kalniete, som var ansvarig för resolutionen.

Forrige artikel Förbjudna kemikalier får svårare ta sig in i EU Förbjudna kemikalier får svårare ta sig in i EU Næste artikel Miljarder till försvarsindustrin för gemensamma projekt Miljarder till försvarsindustrin för gemensamma projekt