Vad Sverige vill ha ut av trafikkommissionärens visit

TRAFIK. EU:s trafikkommissionär Violeta Bulc besöker Stockholm i slutet av veckan. Tågbuller och lastbilsutsläpp hör till de miljörelaterade frågor som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förväntas lyfta för diskussion.

Förutom besök på ett elvägsprojekt utanför Arlanda, panelssamtal och riksdagsdebatter så väntas det flera politiska möten när Violeta Bulc, EU:s trafikkommissionär, besöker Stockholm på fredagen.

På europeisk nivå är förvisso de flesta av de utsläppsrelaterade ambitionerna som föreslås på transportområdet lägre ställda än de svenska nationella kraven. Det är därmed främst handels- och marknadsfrågorna som står i fokus på infrastrukturministerns agenda, men flera förslag rör miljöpolitiska områden, bland annat:

 

Bromsblocksoro

På järnvägssidan så är en buller-relaterad fråga central. I sommar planeras det nämligen att hållas en omröstning om att sätta upp en ny standard på bromsblocken i EU för att sänka bullernivåerna. Kompositblocken, som från början uppmärksammades i positiva ordalag för att kunna halvera tågbullret, visade sig dock ha oönskade sidoeffekter i svenskt vinterklimat.

– Det upptäcktes att de har vissa säkerhetsproblem, eftersom de inte funkar så bra i snöigt väder som de bromsblock som vi har i dag, säger Gustaf Engstrand på Tågoperatörerna till Altinget.
Säkerhetsfrågan gör därför att Sverige har en avvikande inställning jämfört med sina europeiska grannar. För regeringen så är det därför viktigt att finna en lösning som ger den svenska godsnäringen mer tid innan de ställer om.
– Vi måste utreda säkerhetsfrågan, alternativt hitta en annan lösning som kan inkludera offentlig medfinansiering, säger Gustaf Engstrand.

Uppmuntra fortsatt minskade lastbilsutsläpp

EU-kommissionens mobilitetpakets tredje runda kommer också att vara en av de prioriterade frågorna på agendan för ministermötet. I maj planeras bland annat förslag på att sätta gränsvärden på lastbilars CO2-utsläpp. För regeringen är det prioriterat att det blir ett regelverk som också gynnar och uppmuntrar den arbete som de svenska fordonstillverkarna Scania och Volvos vidtagit för att dra ner utsläppen.

Lucka i lag som ska minska godsutsläpp

Ett undantag i lagstiftningen som egentligen ska uppmuntra till mer kombinerade godstransporter för att få ner utsläppen har enligt svenska intressen fått motsatt effekt. Förutom att leda till att prispressen från utländska aktörer har ökat, så ska även transporterna på järnvägen ha minskat. I det förslag som kommissionen la fram i november har luckan täppts igen och nu pågår förhandlingarna hos ministerrådet och parlamentet. Regeringen hoppas fortsatt få stöd för sin linje, som vill förhindra att undantaget åter kommer in i lagstiftningen. 

Forrige artikel Besviket EU efter Trumps beslut om ståltullar Næste artikel Europaparlamentarikern Jens Nilsson (S) död Europaparlamentarikern Jens Nilsson (S) död
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.