Vad Sverige vill ha ut av trafikkommissionärens visit

TRAFIK. EU:s trafikkommissionär Violeta Bulc besöker Stockholm i slutet av veckan. Tågbuller och lastbilsutsläpp hör till de miljörelaterade frågor som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förväntas lyfta för diskussion.

Förutom besök på ett elvägsprojekt utanför Arlanda, panelssamtal och riksdagsdebatter så väntas det flera politiska möten när Violeta Bulc, EU:s trafikkommissionär, besöker Stockholm på fredagen.

På europeisk nivå är förvisso de flesta av de utsläppsrelaterade ambitionerna som föreslås på transportområdet lägre ställda än de svenska nationella kraven. Det är därmed främst handels- och marknadsfrågorna som står i fokus på infrastrukturministerns agenda, men flera förslag rör miljöpolitiska områden, bland annat:

På järnvägssidan så är en buller-relaterad fråga central. I sommar planeras det nämligen att hållas en omröstning om att sätta upp en ny standard på bromsblocken i EU för att sänka bullernivåerna. Kompositblocken, som från början uppmärksammades i positiva ordalag för att kunna halvera tågbullret, visade sig dock ha oönskade sidoeffekter i svenskt vinterklimat.

Login