Ungern riskerar att förlora rösträtt i EU

PROCESS. Med stor majoritet röstade EU-parlamentet för att inleda ett artikel 7-förfarande mot Ungern, vilket innebär att man ska fastställa om det finns en risk att landet bryter mot EU:s grundläggande värderingar.

Efter godkänd begäran uppmanar nu parlamentet EU-länderna att granska om det, i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s värden.

Processen som inleds kan, om det visar sig att det föreligger en tydlig risk för brott mot EU:s värden i Ungern, leda till sanktioner som till exempel indragen rösträtt i rådet. 

Resultatet av omröstningen av parlamentets begäran blev totalt 448 ja-röster, 197 nej-röster och 48 nedlagda röster.

Första gången

Det är första gången en sådan granskning inleds mot ett medlemsland och EU-parlamentet anger att det som lett fram till beslutet är oro gällande:

 • Det konstitutionella systemets och valsystemets funktion i Ungern.
 • Oberoendet inom landets rättsväsende.
 • Korruption och intressekonflikter.
 • Integritet och dataskydd.
 • Yttrandefrihet.
 • Akademisk frihet.
 • Religionsfrihet.
 • Föreningsfrihet.
 • Rätten till lika behandling.
 • Minoriteters rättigheter, inklusive judars och romers rättigheter.
 • Migranters, flyktingars och asylsökares grundläggande rättigheter.
 • Ekonomiska och sociala rättigheter.

Forrige artikel Trevande framsteg för Parisavtalets regelbok Trevande framsteg för Parisavtalets regelbok Næste artikel Juncker: EU ska ge skydd i en farlig värld Juncker: EU ska ge skydd i en farlig värld
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.