Tusk kritisk till Mays plan efter Brexit

KORTNYTT. Under veckans toppmöte i Salzburg i Österrike sade rådets ordförande Donald Tusk att det föreslagna ramverk för ekonomiskt samarbete efter Brexit "inte kommer att fungera". 

Det ekonomiska ramverket som åsyftas är de som presenteras i skriften "De framtida relationerna mellan Storbritannien och Europeiska unionen", informellt "Chequers plan", som lades fram av den brittiska premiärminister Theresa May tidigare i somras. 

Tusk menar att den ekonomiska planen efter Brexit inte kommer att fungera bland annat då den "riskerar att underminera den inre marknaden".

Utöver Brexit diskuterade EU:s stats- och regeringschefer under toppmötet den 19-20 september bland annat migration och inre säkerhet.

Login