TCO: Den sociala pelaren är ett vägledningsdokument

REPLIK. EU kan och bör inte lösa enskilda länders arbetsmarknad, utbildning och sociala trygghetssystem, men den sociala pelaren kommer förhoppningsvis att leda till att EU:s fokus förändras, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO. 

Av: Eva Nordmark,
ordförande TCO

Anna Maria Corazza Bildt menar att den sociala pelaren hotar den svenska modellen. Det är glädjande att hon värnar om partsmodellen, där starka och oberoende parter på arbetsmarknaden kommer överens om löner och arbetsvillkor genom kollektivavtal. Att vi skulle ställa oss bakom något som hotar den är naturligtvis helt otänkbart. Efter över ett decennium av ekonomiska svårigheter i stora delar av Europa är det däremot hög tid att EU:s fokus förändras. Det är dags att leverera resultat som medborgarna märker av i sin vardag.

Ny inriktning

Toppmötet i Göteborg ska ses som startskottet för en ny inriktning på EU-samarbetet. Tack vare den rödgröna regeringen och Liberalerna har Sverige undertecknat den sociala pelaren. Och den kommer i en tid då behoven är som störst.

Att den europeiska politiken nu skiftat fokus från år av nedskärningspolitik till att vara överens om att goda arbets- och levnadsvillkor är avgörande för tillväxt och välstånd är fantastiskt och ger hopp om Europas framtid!

Vägledningsdokument 

Det är också viktigt att vara tydlig med vad den sociala pelaren faktiskt innebär. Den ska ses som ett vägledningsdokument, byggd på gemensamma värderingar och principer, inte ett verktyg för harmonisering av frågor som i huvudsak är nationellt ansvar.

Arbetsmarknad, utbildning och sociala trygghetssystem faller alltså i huvudsak under nationell kompetens. EU kan och bör inte lösa alla problem. Därför är det viktigt att vara tydlig med vem som bär ansvar för att pelarens principer efterlevs. Det nationella ägarskapet är avgörande. 

Genom samordning och utbyte av bästa praxis på EU-nivå kan medlemsländerna få vägledning i att nationellt utforma väl fungerande, inkluderande arbetsmarknader och välfärdssystem. Det gynnar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i hela Europa. Det främjar dessutom en mer rättvis konkurrens på den inre marknaden, vilket både gynnar Sverige och stärker tilltron till Europa.

Genom den sociala pelaren ser vi förhoppningsvis ett nödvändigt paradigmskifte. Som vänner av europeiskt samarbete välkomnar vi det.

 

Forrige artikel Forskare: Ett lobbyregister räcker inte Forskare: Ett lobbyregister räcker inte Næste artikel "För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp"