Sverige i topp enligt EU:s jämställdhetsindex

RANKING. EIGE:s jämställdhetsindex 2017 visar att Sverige är bäst i EU på jämställdhet. I toppen följs Sverige av Danmark, Finland och Nederländerna.

Resultaten presenterades under en konferens arrangerad av European Institute for Geneder Equality (EIGE) i Bryssel, och baseras på utvecklingen av jämställdhet mätt över en tioårsperiod (2005-2015)

Den högsta rankningen ett land kan få är 100, varav Sverige, det land med högst poäng, landade på 82,6. Snittpoängen i EU är 66,2 och vittnar om en generellt långsam process mot jämställdhet. 

 

Forrige artikel EU enigt om ny dataskyddsreform Næste artikel Förtroendet för EU och Europaparlamentet stiger