Sverige blir EU-ordförande 2023

NY TÅGORDNING. Storbritannien har som väntat tackat nej till att vara EU:s ordförandeland under nästa år. Därför har ministerrådet beslutat om en ny turordning för vilka länder som ska leda unionen till 2030. Sverige kommer att vara ordförande under första halvåret 2023.

I juni röstade britterna för att lämna EU. Som en ödets ironi var det dock tänkt att landet skulle hålla i ordförandeklubban för EU under 2017. En omöjlig position och som väntat gav den nya brittiska premiärministern Theresa May beskedet att Storbritannien avsäger sig den posten. Nu blir det istället Estland som kommer att ha ordföranderollen under andra halvåret 2017.

Som en följd av det brittiska beslutet har ministerrådet bestämt hur ordförandeposten ska fördelas bland de kvarvarande 27 länderna till 2030. Den tidigare listan löpte till 2020. För svensk del innebär detta att den då sittande regeringen kommer att leda arbetet under första halvåret 2023. Det blir tredje gången som Sverige är ordförandeland i EU, de två tidigare tillfällena var 2001 och 2009.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstater var sjätte månad. Under den perioden leder landet möten i ministerrådet. 

Login