Skilda ministerreaktioner efter EU:s ålbeslut

ÅL. På onsdag morgon blev EU:s fiskeministrar eniga om att göra mer för att skydda den hotade ålen, främsta åtgärden är ett tre månaders fiskeriförbud. De danska och svenska reaktionerna skiljer sig åt.

Den danska fiskeministern Karen Ellemann (V) var lättad efter fiskeministrarnas förhandlingar om fiskekvoter i Bryssel i veckan. Den danska ministern var stark motståndare mot det förbud mot ålfiske som EU-kommissionen hade lagt fram. Överenskommelsen blev istället ett förbud mot fiske av blankål i Östersjön under en tremånaders period, när ålen har sin vandringsperiod.

 – Jag är tillfreds med att vi har avvärjt kommissionens förslag om ett totalt förbud mot yrkesfiske av ål, det hade varit ett mycket hårt slag mot de danska ålfiskarna, säger Karen Ellermann i ett pressmeddelande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var mindre nöjd. Sverige drev i förhandlingarna att förbudet skulle utvidgas till att omfatta även glasål och alla EU:s vatten.

– Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för ål, säger Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

EU-kommisionären: En början

Miljökommissionär Karmenu Vella, som tidigare har understrukit att det skulle finnas stöd att hämta till den del av fiskeindustrin som drabbades av ett förbud från EU:s fiskerifond, gladde sig över att medlemsländerna åtminstone nådde fram till ett kort förbud

– För första gången på EU-nivå är vi eniga om att stänga ålfisket i tre månader under deras vandringsperiod. Dessutom har medlemsstaterna förpliktat sig till ytterligare åtgärder för att beskydda ålen genom hela dess livscykel i alla havsområden, säger han i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningens Ellen Bruno hade velat se ett totalt förbud, men är trots allt nöjd med överenskommelsen.

– Beslutet var en politisk seger, länge såg det ut som att det inte skulle bli någon begränsning alls i ålfisket. Men om inte Sverige, Danmark och Tyskland gör mer än vad EU kräver som kommer beslutet sannolikt inte göra någon större skillnad för ålen eftersom mycket av fisket på vandrande ålar sker sommartid och också i sötvatten och genom sportfiske, skriver hon i en kommentar till Altinget.

Greenpeace: Beslutet en ren björntjänst

Birgitte Lesanner, chef för Greenpeace Danmark, anser att ministrarna gjort fiskarna en björntjänst.

– Att sluta ögonen och vägra inser att festen snart är över, räddar inte på något sätt ålfisket, för ålen är redan ett mycket hotad art som riskerar att försvinna, säger hon och fortsätter:

– Nu ligger den en tung och viktigt uppgift hos konsumenter och handeln att låta bli att äta och sälja ål.

Danska fiskare vill se krav på Sydeuropa

Den danska Fiskeriföreningens producentorganisation anser att beslutet inte har något med förnuft eller fakta att göra. EU borde rikta sitt fokus mot Sydeuropa, där glasål äts som en delikatess, enligt föreningen.

– Hos EU-kommissionen har man stött in i en mur av ovetande och bristande vilja att vilja göra något reellt för att hjälpa ålen. Det är djupt frustrerande, att medan vi i Danmark har gjort en stor insats för att reducera fångsterna av ål, så är där länder som slipper undan från att genomföra det de är ålagda att göra, säger Allan Buch från organisationen.

Naturskyddsföreningen hoppas på HaV

Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen anser att det är beklagligt att Alliansen och SD tvingade regeringen till en försvagad position i förhandlingarna, men hon ser ändå möjligheter för bättre skydd av ålen på nationell nivå framöver.

– Det positiva är att Alliansen nu klargjort att de är beredda att stänga det svenska ålfisket förutsatt att det finns kvar ett ”högst begränsat fiske” för att upprätthålla kulturarvet runt detta. Jag skulle nu vilja se Havs- och vattenmyndigheten föreslå just detta. Om vi minskar det svenska ålfisket från 277 ton till kanske 20 ton så skulle ålen verkligen få en chans att återhämta sig. 

 LÄS OCKSÅ: "Rädda ålen – gör vattenkraften miljövänlig"

Amalie Bjerre Christensen amalie@altinget.dk
Johanna Alskog johanna@altinget.se

Forrige artikel Känsligt när EU ska bygga gemensam elmarknad Känsligt när EU ska bygga gemensam elmarknad Næste artikel Klimatstrid om skogen klar i EU Klimatstrid om skogen klar i EU