Replik: "SD saknar svar om Swexit"

REPLIK. SD väljer den lätta vägen genom att okritiskt förespråka ett utträde ur EU, men partiet saknar seriösa svar på många av de frågor som skulle uppstå om Swexit blir verklighet, skriver Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M).

Av: Tomas Tobé, 
Rättspolitisk talesperson (M) 

EU-medlemskapet har tjänat Sverige väl. Det europeiska samarbetet gynnar handeln, höjer välståndet och möjliggör för oss att gemensamt hantera både yttre och inre hot. Sverigedemokraternas ambition att ta Sverige ut ur EU riskerar därför att skada oss såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt. Partiet saknar dessutom svar för hur ett utträde ska gå till i praktiken.

Blivit en valfråga

Jimmie Åkesson har gjort det svenska EU-medlemskapet till en valfråga. Han har kallat EU för ”en stor korruptionshärva” och kräver en ny folkomröstning. Det står givetvis Sverigedemokraterna fritt att driva på för att Sverige ska lämna EU, men partiet ska i så fall avkrävas en seriös plan för hur Sverige skulle gynnas av att lämna samarbetet.

SD saknar seriösa svar

De negativa konsekvenserna av Brexit börjar nu bli uppenbara för allt fler. Det var inte lika lätt att lämna EU och förhandla fram ett gynnsamt avtal som EU-motståndarna hävdade innan folkomröstningen.

Om inte ett stort land som Storbritannien klarar av att lämna EU med gynnsamma villkor, varför skulle då Sverige lyckas? Här saknar Sverigedemokraterna seriösa svar. Det räcker inte att hänvisa till nationellt självbestämmande och motstånd mot överstatlighet. Väljarna har rätt att få konkreta besked.

Självfallet ska även grundläggande frågor som EU-medlemskapet debatteras i en valrörelse. Så ska det vara i en demokrati. Men Sverigedemokraternas EU-motstånd ska också synas och bjudas motstånd.

Ett EU-utträde tar inte bort problemen

Från Moderaternas håll kommer vi konsekvent att försvara det svenska EU-medlemskapet. Vi vet att den inre marknaden har ökat vårt välstånd och att en så öppen handel som möjligt är särskilt gynnsamt för oss svenskar, även om också EU har sina fel och brister. Men internationell terrorism, säkerhetspolitik och klimatpolitik hanteras bäst på europeisk nivå. Mot globala hot är ensam inte stark.

Detsamma gäller den gränsöverskridande brottsligheten. Utländska stöldligor och kriminella nätverk kan inte bara bekämpas nationellt. Även om vi skulle lämna EU skulle illegal handel med vapen och narkotika fortsatt vara ett problem. Men vi skulle i högre grad än i dag behöva bekämpa problemen ensamma.

Kvotsystem på EU-nivå

EU behövs även för att hantera migrationen. Mycket pekar på att migrationen kommer att öka i framtiden och att den kommer att behöva hanteras gemensamt. Moderaterna förespråkar ett kvotsystem på EU-nivå där asylprövningarna hanteras utanför unionen och där resan till Europa sker på ett säkert sätt. Ett sådant system skulle minska antalet döda på Medelhavet och migrationen skulle bli mer förutsägbar än vad den är i dag.

Men innan ett kvotsystem inom EU är på plats ska vi också ta ansvar för vår egen migrationspolitik. Den tillfälliga migrationslagen från 2015 ska permanentas i väntan på att en långsiktig och stram migrationspolitik utformas.

EU är inte lösningen på allt. Utvecklingen mot mer av överstatlighet genom bland annat Socialdemokraternas sociala pelare är inte vägen framåt. Men i stället för att lämna och ställa oss vid sidan av ska Sverige vara med och påverka och forma EU:s framtid.

Lämnas med obesvarade frågor

Sverigedemokraterna har valt den lätta vägen framåt. De pekar på EU:s fel och brister, men presenterar ingen väg framåt. Jimmie Åkesson måste ge seriösa svar om vilken säkerhetspolitisk linje Sverige skulle slå in på om Swexit blir verklighet. Och hur vill han konkret utforma Sveriges handelspolitik om vi skulle lämna den inre marknaden?

Det här är inga små frågor som Sverigedemokraterna kan vifta bort. De kräver genomtänkta svar med förankring i verkligheten. Annars är det enda som Sverigedemokraterna har att erbjuda en brittisk situation med politisk turbulens och ekonomiskt moras som följd.

Forrige artikel M: EU-samarbetet handlar inte om “mer EU” eller Swexit M: EU-samarbetet handlar inte om “mer EU” eller Swexit Næste artikel MED: Gör Norden relevant igen MED: Gör Norden relevant igen
 • Rapportera

  Ulrik Petersson · Industriarbetare

  Swexit- ja tack

  Hej!

  Swexit- ja tack!

  DN OCH GP PUBLICERADE MIN ARTIKEL SWEXIT- ja tack!

  Mvh

  Ulrik Petersson

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

FÖRANKRING. Många intressenter är frustrerade över att regeringen inte ger dem tillfälle att tidigt kommentera nya EU-förslag. Och det finns fog för frustrationen, visar ny svensk forskning.