Replik: Fi:s artikel mot investeringsskydd saknar verklighetsförankring

REPLIK. Fi:s artikel om investeringsskydd innehåller rena felaktigheter, inte minst om EU-domstolens dom i Achmea-fallet. Skribenterna bortser även från att investeringsskyddet är bra för en alltmer urholkad rättsstat, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Av: Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker, utskottet för internationell handel

Soraya Posts och Pelle Hälljes artikel innehåller inte bara felaktigheter om EU-domstolens dom i Achmea-fallet, utan bidrar också till att fortsatt mytspridning om investeringsskyddet som florerat under lång tid, men som det inte finns någon sanning i. Det vore klädsamt om Fi-företrädarna i stället uppmärksammar vad som egentligen sker i alltför många europeiska länder -  att rättsstaten hotas och urholkas genom lagar beslut som tolererar korruption och urholkar domstolars självständighet. Det är vad investeringsskydd egentligen handlar om, att länder ska respektera rättsstatens principer.

Påståendet saknar verklighetsförankring

För det första säger EU-domstolen att tvistelösning i bilaterala investeringsavtal, så kallade BITs, inte är giltiga mellan EU-länder. Men domen säger ingenting om de avtal som EU tecknar med länder utanför EU med en annorlunda form av investeringsskydd, som det i frihandelsavtalet med Kanada.

Att investeringsskydd, som det i Kanada-avtalet hotar länders rätt att reglera skyddet för miljön eller folkhälsan saknar helt förankring i verkligheten. Läser man avtalet står det svart på vitt att man får lagstifta för att skydda miljön, folkhälsan, arbetstagare, eller konsumenter. Att investeringsskyddet inte utgör ett hot mot demokratiskt beslutsfattande framgår också av den svenska myndigheten Kommerskollegiums analys av Kanada-avtalet. Men om det inte räcker för att övertyga Post och Hällje kan de också läsa det det juridiskt bindande protokoll som EU och Kanada tagit fram för att klargöra just detta.

Bygger på rättsstatens principer

Det kanske mest häpnadsväckande med Fi-företrädarnas artikel är påståendet att investeringsskyddet förbjuder länder att reglera hur cigarettförpackningar ser ut. Frågan har nämligen prövats inte en, utan två gånger och i bägge fallen framgår det att Australien och Uruguay får införa neutrala cigarettpaket.

Vad investeringsskydd däremot gör är att tvinga länder att respektera äganderätten och följa grundläggande rättsstatliga principer. Investeringsskydd hindrar stater från att beslagta enskild egendom utan att ge ersättning. Det är grundläggande regler för ett samhälle som bygger på rättsstatens principer och de är inskrivna både i vår svenska grundlag och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det är precis skyddet för sådana rättsstatliga principer som är hotade idag i Europa. Inte bara i Slovakien utan i Polen, Rumänien, Ungern och på Malta.

"Nyttiga idioter"

Det är här som EU-domstolens dom manar till eftertanke. Om inte effektiva mekanismer finns för att garantera äganderätten kommer fler länder att börja expropriera och av protektionistiska skäl diskriminera mot utländska företag. Men istället för att försöka hitta lösningar på detta problem gör sig Post och Hällje till nyttiga idioter för de europeiska ledare som på bred front undergräver rättsstaten. Det är ett ovärdigt och farligt spel. Det krävs mer, inte mindre, arbete på EU-nivå för att motverka denna trend.  

Forrige artikel Replik: CETA en bromskloss för svensk lagstiftning Replik: CETA en bromskloss för svensk lagstiftning Næste artikel Svenskt Näringsliv: Så stärker vi EU-arbetet Svenskt Näringsliv: Så stärker vi EU-arbetet
Coronapress på redan pressat budgetarbete

Coronapress på redan pressat budgetarbete

ANALYS. Problemen tycks hopa sig för EU. Först brexit och nu corona. Kombinationen kan skapa ett stort hål i EU:s budget. I dagarna ska parlamentet diskutera frågan. Men i slutändan är det regeringscheferna som måste ta sig samman.