Parlamentet ger stöd åt upptrappat försvar

FÖRSVARSUNION. EU:s länderna måste lägga mer pengar på sina försvar och samtidigt måste EU:s ledare ta steget mot ett gemensamt försvar. Det anser en majoritet i EU-parlamentet.

Vid mötet i Strasbourg  antog parlamentet två resolutioner om ett allt tätare samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken. De båda besluten är inte rättsliga bindande och det är alltjämt medlemsländernas regeringar som avgör hur långt EU ska gå i sina strävanden. Men i flera delar ligger parlamentets majoritet och EU:s försvarsministrar nära varandra när det gäller synen på hur EU:s säkerhets- och försvarspolitik ska utvecklas: mer samordning och förmåga att möta alla typer av hot från militära till it-attacker, terrorism och klimatförändringar.

Ministerrådets ställningstagande tidigare i november innebär en försvarspolitisk ambitionshöjning, med ökat samarbete och bättre utnyttjande av resurser. Men mycket kokar ner till att det krävs en finansiering av insatserna - oavsett om det gäller rena militära utgifter eller skydd mot andra hot som terrorism och it-attacker.

Ministerrådet har i sina slutsatser nöjt sig med en skrivning om att uppmuntra varandra till en solidarisk finansiering och andra sätt för att dela på bördan.

Login