Omstritt ogräsmedel undgår EU-förbud

FÖRLÄNGNING. EU-kommissionen förlänger tillståndet för världens mest utbredda ogräsmedel, glyfosat, i ett och ett halvt år.

BRYSSEL. I sista ögonblicket har EU-kommissionen fattat ett beslut - som EU:s medlemsländer inte själv har kunnat enas om - att förlänga godkännandet av världens mest utbredda ogräsmedel, glyfosat, i 18 månader.

Glyfosat är det aktiva medlet i lantbrukarnas och trädgårdsodlarnas medhjälpare, Roundup, som har använts i det europeiska lantbruket i årtionden. Medlets EU-tillstånd löper ut den 1 juli, men EU-länderna har inte lyckats enats om tillstånden skulle förlängas eller ej.

Därför har beslutet fallit tillbaka på EU-kommissionen, som får ansvaret när länderna inte klarar att fatta ett gemensamt beslut.

Login