Nya miljömål skakar om förhandlingar om jordbruksstöd

CAP. Genom flera nya miljömål har EU-kommissionen kastat på nytt bränsle i den jordbrukspolitiska debatten. Men det är oklart om initiativen kan göra avtryck i unionens flaggskepp på jordbruksområdet.

Tredubbla det ekologiska jordbruket, halvera antibiotika- och växtskyddsanvändningen och dra ner på konstgödslet med 20 procent. Det är bara några av de nya målnivåerna fram till år 2030 som lades fram i EU-kommissionens biologiska mångfalds- och livsmedelsstrategier förra veckan.

De siffersatta målen välkomnas av vissa och beklagas av andra. Men medlen som föreslås för att nå målen reser samtidigt frågor bland lagstiftare som Altinget talat med.

– Man får ju se det som att detta är den nya kommissionens syn på hur jordbrukspolitiken bör se ut framöver, till skillnad från den tidigare. Men det är inte helt lätt att se hur de ska kunna få igenom sina ambitioner, säger en EU-parlamentsförhandlare, som annars välkomnar ambitionen i kommissionens förslag, till Altinget.

Det anses förvisso möjligt att genom vissa olika detaljregler – såsom i växtskyddsmedelspolitiken – uppnå delar av de nya målen. Men den stora effekten bedöms bara kunna nås genom att röra om i reglerna för det ekonomiska flaggskeppet – stödpolitiken i Cap.

Login