MP-kandidater: "För ett medmänskligt EU"

DEBATT. För att alla i EU ska kunna leva goda liv krävs ett aktivt jämställdhetsarbete, ett utvecklat fredsprojekt och en klimatpolitik i framkant, skriver Elin Söderberg, Katarina Folkeson och Magnus P. Wåhlin, kandidater till EU-parlamentet för Miljöpartiet.

Av: Elin Söderberg (MP)
EU-kandidat från Västerbottens län
Katarina Folkeson (MP)
EU-kandidat från Örebro län
Magnus P. Wåhlin (MP)
EU-kandidat från Kronobergs län


Tre generationer, tre regioner, tre kandidater. Nu fastställs Miljöpartiet de grönas valsedel till Europaparlamentsvalet. Partiet erbjuder väljarna en bredd bland kandidaterna. Vi representerar en spridning i ålder, geografi och politiskt fokus.

En framtid att längta till

Vad har en 70-talist från Kronoberg, en 80-talist från Västerbotten och en 90-talist från Bergslagen gemensamt? Vi vill alla representera Miljöpartiet i EU efter valet den 26 maj. Nu söker vi medlemmarnas förtroende att stå med på partiets valsedel. Du som väljare ska kunna känna dig representerad av Miljöpartiet. Vi bottnar alla tre i vår gröna ideologi, som utgår från att vi alla människor är ömsesidigt beroende av varandra och av ekosystemen. Vi vill forma en framtid att längta till, inom planetens gränser, där människors rättigheter och behov tillgodoses.

Jämställdhetsarbetet ska ingå i Europas DNA

Vi vill se ett jämställt Europa. Möjligheten att nå dina drömmar ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Vi kommer aldrig att acceptera inskränkningar i kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Kvinnor i Europa ska ha halva makten och hela lönen, vi kommer i Europaparlamentet att aktivt verka för lika möjligheter för alla. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra helt och hedersvåld förpassas till historiens skräphög. Ska vi nå ett hållbart samhälle krävs jämställdhet, annars når vi inte social sammanhållning och det inkluderande liv vi vill ha.

När nu patriarkala och nationalistiska partier spänner musklerna inför valet i maj behövs vi gröna mer än någonsin. På senare tid ser vi hur mänskliga rättigheter kränks och det kan vi aldrig acceptera. Jämställdhetsarbetet måste ingå i Europas DNA, inte vara något det pysslas med när det blir tid över. Vi vill att alla ska kunna leva goda liv.

Fred som första prioritering

Vi vill stärka och utveckla EU som fredsprojekt. Fredsarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer. Det innebär att EU-länderna behöver se över sin vapenexport. I regering har Miljöpartiet drivit igenom ett demokratikrav för Sveriges vapenexport och regeringsöverenskommelsen stoppar Sveriges vapenexport till Jemenkrigets parter. Detsamma bör gälla för samtliga EU-länders vapenexport. Vi vill se ett slut på vapenexport till parter som deltar i krig och till regimer som förtrycker sin befolkning. I Europaparlamentet vill vi verka för ett EU som alltid sätter freden först.

En progressiv klimatpolitik

Vi vill utveckla EU:s klimatpolitik så att den ligger i linje med den senaste forskningen och med målen i Parisavtalet. Utsläppen ska minska i den takt som krävs för att skydda oss människor inom EU och i världen, samt de ekosystem vi är beroende av, från allvarliga konsekvenser till följd av klimatförändringen. Vi vill att EU ska ge medlemsstaterna fler verktyg och bättre förutsättningar för en positiv ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Vi i Miljöpartiet vill forma en framtid att längta till. Europa ska vara drivande för innovation, såväl teknisk som social. Europa kan utvecklas på ett sådant sätt att vi klarar klimatutmaningen samtidigt som vi får bättre luft, renare vatten, bättre hälsa och högre livskvalitet för alla människor inom EU.

Vi vill ha ett EU som är inkluderande och jämställt. Ett EU som arbetar för fred och solidaritet. Ett EU som hejdar klimatförändringen och stärker den biologiska mångfalden. Ett EU som skapar livskvalitet för dig och mig, och för alla EU:s invånare. Vill du också det? Då ska du rösta på Miljöpartiet!

Forrige artikel "Fix it – inte Swexit" Næste artikel "Rumänien måste leva upp till mänskliga rättigheter"