Miljarder till försvarsindustrin för gemensamma projekt

BIDRAG. EU sjösätter sin storsatsning på gemensamma projekt för försvarsindustrin. EU bidrar med finansiering av projekt som rör allt från drönarteknik till sjöövervakning men också cyberförsvar och satellitkommunikation.

BRYSSEL. EU-kommissionen har antagit ett arbetsprogram för Europeiska försvarsfonden under 2019-2020 med projekt värda 500 miljoner euro, drygt fem miljarder kronor. 

– Ansvaret för försvarsfrågor ligger fortfarande på medlemsländerna. Men länderna har sagt att det behövs mer samarbete för att bli effektivare, sa Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande för investeringar och konkurrenskraft, vid en presskonferens.

EU aktar sig också för att ge sig in på Natos område. Men EU får en större roll eftersom läget har ändrats. Det blir allt svårare att dra en gräns mellan försvar och säkerhet, sa Jyrki Katainen, till exempel inom cybersäkerhet.

Login