Medlemsländer riskerar indraget EU-stöd

VIDEO. I ett utkast till EU:s långsiktiga budget föreslår kommissionen att EU ska kunna stänga penningkranarna för länder som bryter mot rättsstatsprincipen. Få en överblick av förslaget i videon ovan. 

Läs också: Sveriges EU-avgift kan öka med 15 miljarder per år