Juncker anklagas för svågerpolitik

KONFLIKT. Parlamentariker kritiserar kommissionens befordran av Martin Selmayr till ny generalsekreterare. Det ifrågasätts om utnämningen har gått rätt till eller om den är ett utslag av svågerpolitik.

Bakgrunden till det som kommit att kallas för "Selmayrgate" är utnämnandet av Martin Selmayr till generalsekreterare för EU-kommissionen, EU-kommissionens högsta ämbetsmannapost. Tyske Selmayr är kontroversiell och har ifrågasatts för sin auktoritära stil. Men det kritiken främst handlar om är hur själva utnämnandet har gått till.

Junckers högra hand

Martin Selmayr var fram till utnämningen nämligen kabinettschef hos EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och har tidigare också fungerat som Junckers kampanjchef. Vid ett möte med EU-kommissionen i februari utsågs han först till kommissionens vice generalsekreterare för att bara en kort stund senare, vid samma möte bli befordrad till generalsekreterare. Detta då den tidigare generalsekreteraren plötsligt valt att gå i tidig pension. 

Anledningen till den stegvisa utnämningen beror på EU-kommissionens egna interna spelregler som säger att bara ämbetsmän av en viss rang, till exempel generaldirektörer eller vice generalsekreterare, kan komma i fråga för tjänsten.

Flera frågor

Det som gör att frågetecknen hopar sig är också att de EU-kommissionärer som närvarade på mötet inte på förhand var informerade om att de skulle ta ställning i frågan, utan blev ombedda att göra det på plats.

Dessutom saknades det några egentliga motkandidater till Selmayr. Den enda som ställde upp var Selmayrs underordnade, Junckers vice kabinettschef Clara Martinez Alberola. Men hon drog tillbaka sin kandidatur och övertog sedan Selmayrs gamla jobb.

Kritik från parlamentet

Den hastiga utnämningsprocessen och det faktum att det inte har funnits några seriösa motkandidater har blivit föremål för kritik, särskilt från Europaparlamentet. EU:s ombudsman Emily O’Reilly, har också mottagit officiella klagomål i ärendet.

Europaparlamentet har nu gett budgetkontrollutskottet i uppdrag att undersöka om allt har gått rätt till. Med den undersökningen som bakgrund ska hela parlamentet rösta om ett betänkande i frågan. Den omröstningen är planerad till i april.

Parlamentet har dock begränsade möjligheter att sanktionera kommissionen i personalärenden. Det parlamentet däremot kan göra är att stoppa EU-budgeten. Eller som en sista lösning, rösta om en misstroendeförklaring mot kommissionen som helhet. Men det hör till ovanligheterna och har bara skett en gång i EU:s historia. Det var år 1999, då kommissionen Santer tvingades avgå efter anklagelser om korruption.

,

Forrige artikel Majoritet av partierna: Det går inte att vinna val i Sverige på EU-frågor Majoritet av partierna: Det går inte att vinna val i Sverige på EU-frågor Næste artikel Svenska EU-parlamentariker vill slopa sommartiden Svenska EU-parlamentariker vill slopa sommartiden
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.