Juncker anklagas för svågerpolitik

KONFLIKT. Parlamentariker kritiserar kommissionens befordran av Martin Selmayr till ny generalsekreterare. Det ifrågasätts om utnämningen har gått rätt till eller om den är ett utslag av svågerpolitik.

Bakgrunden till det som kommit att kallas för "Selmayrgate" är utnämnandet av Martin Selmayr till generalsekreterare för EU-kommissionen, EU-kommissionens högsta ämbetsmannapost. Tyske Selmayr är kontroversiell och har ifrågasatts för sin auktoritära stil. Men det kritiken främst handlar om är hur själva utnämnandet har gått till.

Martin Selmayr var fram till utnämningen nämligen kabinettschef hos EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och har tidigare också fungerat som Junckers kampanjchef. Vid ett möte med EU-kommissionen i februari utsågs han först till kommissionens vice generalsekreterare för att bara en kort stund senare, vid samma möte bli befordrad till generalsekreterare. Detta då den tidigare generalsekreteraren plötsligt valt att gå i tidig pension. 

Anledningen till den stegvisa utnämningen beror på EU-kommissionens egna interna spelregler som säger att bara ämbetsmän av en viss rang, till exempel generaldirektörer eller vice generalsekreterare, kan komma i fråga för tjänsten.

Login