Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU?

DEBATT. Vill Frankrikes president Macron lösa marknadsekonomins och kapitalismens strukturella problem bör han överge nyliberalism och istället söka sig till den antirasistiska feminismen, skriver Jaime Gomez (FI), kandidat till Europaparlamentet. 

Jaime Gomez,
kandidat till Europaparlamentet och utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

 

Frankrikes president Emanuel Macron har i ett brev till alla medborgare i EU målat sin bild av hur han vill att EU ska stärkas och utvecklas. Jag håller med om en sak: det är absolut nödvändigt att bekämpa nationalismen som sprider sig i Europa. Samtidigt är missnöjesyttringarna både i Frankrike (gula västarna) och England (Brexit) svar på nationella politiska misslyckanden som inte bör upprepas i EU. Vi ser konsekvenserna av en nyliberal politik som inte svarar på dagens behov av ett inkluderande samhälle som prioriterar mänsklig säkerhet och social välfärd. Nationalismen måste mötas med en politik för global rättvisa, solidaritet och humanism och samtidigt vara i linje med EU:s grundläggande principer.                         

Macron försöker visa hur Europa är en ”historisk framgång” för ”fred, välstånd och frihet” men det haltar betänkligt eftersom utanförskap, arbetslöshet och social oro sprider sig i nyliberalismens spår. Ökad jämställdhet, jämlikhet och en radikal miljöpolitik trycks också tillbaka.    

Minska klyftorna  

Vi är överens om att resignation är helt uteslutet men helt oeniga om hur ”tillväxten” ska användas. Jag menar att ekonomisk tillväxt och ökade resurser ska användas för att minska klyftorna i samhället, att ha nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, att garantera aborträtt till alla kvinnor, att garantera mänskliga rättigheter till alla HBTQ+ personer, att vara normkritiska och se till att patriarkala normer försvinner och att bekämpa militär upprustning i EU. 

Macron säger att det är den europeiska civilisationen som förenar oss. Det klingar falskt om en inte ser det historiska koloniala arv som många medlemsstater i EU har och som fortfarande pågår. Ett exempel är fiskeriavtalet med Marocko som åsidosätter folkrätten i Västsahara.

Stoppa vapenexporten  

Att förespråka "skyddade gränser" har samma klang som när nationalister säger "skydda vår nation". Det är inte flyktingar som är ett säkerhetsproblem det är att konflikter i världen löses med vapen och där bär många europeiska länder en del av skulden genom vapenexport. Stärkt gränspolis minskar inte flyktingströmmarna, repression är aldrig lösningen för att lösa strukturella problem.

President Macron borde istället förespråka att Frankrike avslutar sin vapenexport och i framtiden även sin produktion. Är Frankrikes regering beredd att leda ett paradigmskifte och omvärdera begreppet säkerhet så att istället för att förespråka militärt försvar av territoriell säkerhet implementera mänsklig säkerhet, ett begrepp som FN lanserade redan 1994. Det skulle i så fall innebära att de måste ifrågasätta synen på maskulinitet och idén om att män ska beskydda kvinnor och barn, sitt territorium och sin kollektiva heder med vapen i hand. Jag tror dessvärre att det blir svårt eftersom Macron förespråkar ”tydliga riktlinjer i form av ett försvars- och säkerhetsfördrag som definierar våra absolut nödvändiga åligganden, i samarbete med NATO och våra europeiska allierade”.

Missnöje utnyttjas  

Till sist kan jag säga att vi är överens när Macron säger att nationalister inte ska få utnyttja missnöjet bland våra folk. Men nyliberala krafter kan inte heller göra det. Missnöjet har en orsak. Klyftorna i samhället, miljöförstöring, ojämlika inkomster, exkludering av stora grupper i samhället, mäns våld mot kvinnor, prioritering av vinst över respekt för naturen. Alla dessa utmaningar behöver radikala lösningar som idag finns inom de politiska krafter som ifrågasätter den patriarkala makten och föreslår radikala åtgärder för att garantera jämlikhet, jämställdhet och respekt för naturen.

Monsieur le President, om du på allvar vill vara med och lösa marknadsekonomins och kapitalismens strukturella problem, glöm då dina nyliberala förslag och förena dig med oss i den antirasistiska feminismen. Välkommen!  

Forrige artikel MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet Næste artikel Winberg (SD): Vänstern sviker homosexuella Winberg (SD): Vänstern sviker homosexuella