Förhandling om förpackningsreform hettar till

Under torsdagen sätter miljöutskottet tänderna i den förpackningsreform som ska ställa om sektorn. Nästa vecka väntas också ministerrådet ta ytterligare kliv framåt. Samtidigt trycker Skogsindustrierna på för att försvara tidigare vinster. 

35 procent av förpackningsmaterialet hamnade år 2020 enligt EU-kommissionen i förbränningsanläggningar, deposition eller spreds i naturen. Det övergripande målet är att minska den andelen.
35 procent av förpackningsmaterialet hamnade år 2020 enligt EU-kommissionen i förbränningsanläggningar, deposition eller spreds i naturen. Det övergripande målet är att minska den andelen.Foto: Jennifer Jacquemart / EC - Audiovisual Service 2023
Jacob Hederos

Genom att ställa större krav på bland annat design, återanvändning och återvinning av förpackningar ska EU sikta på att sluta kretsloppen av materialanvändning. Bland annat ska inga förpackningar som inte går att materialåtervinna eller återanvända kunna sättas ut på EU:s marknad efter 2030.

Men förordningsförslaget om förpackningar och förpackningsavfall har inte haft den lättaste vägen fram genom lagstiftningsmaskineriet.

Regelverket, med en hög grad av teknisk detaljgrad, har dock passerat en första genomläsning hos medlemsländerna, och ska nu ta emot sina första offentliga inspel från EU-parlamentarikerna i det ansvariga miljöutskottet.

Altinget logoEU
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget eu får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00