Förbud mot bisfenol A kan ge bisfenol S

KEMIKALIER. Bisfenol A är förbjudet i termopapper från och med år 2020. Nu vill EU-kommissionen undersöka risken för att branschen väljer att använda det liknande ämnet bisfenol S istället.

Länderna var överens redan i somras och nu har EU-kommissionen fattat det formella beslutet om att förbjuda det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A i termopapper från och med den 2 januari 2020. Termopapper används bland annat till kassakvitton och biljetter.

– Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering, säger Helena Dorfh, utredare vid Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Men nu vill EU-kommissionen även veta om de nya bestämmelserna innebär en risk för att företagen går över till termopapper med det liknande ämnet bisfenol S och om det i sin tur behövs åtgärder mot detta. Det får EU:s kemikaliemyndighet Echa i uppdrag att utreda, enligt pressmeddelandet från Kemikalieinspektionen.

Login