Folkomröstning om homoäktenskap i Rumänien ogiltigförklaras

KORTNYTT. I en omröstning om huruvida Rumänien ska skriva in i grundlagen att äktenskap bara ska kunna ingås mellan en kvinna och en man deltog drygt 20 procent. Men för att omröstningen ska vara giltig krävs 30 procent.

I Rumänien är det i dag förbjudet för två personer av samma kön att ingå äktenskap. En konservativ organisation i Rumänien har genom att samla ihop 3 miljoner namnunderskrifter krävt en folkomröstning om att landet även ska skriva in förbudet mot samkönade äktenskap i grundlagen. 

När vallokalerna stängde under söndagskvällen hade runt 20 procent av Rumäniens röstberättigade deltagit i omröstningen. På grund av det låga valdeltagandet ogiltigförklaras därför omröstningen.

Bland annat människorättsorganisationen Humans Rights Watchs har kritiserat omröstningen och menar att den inte är förenlig med Rumäniens EU-medlemskap.

Rumänien är sedan 2007 ett EU-land, och enligt artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna är diskriminering på grund av sexuell läggning förbjudet.

Forrige artikel EU-parlamentet lanserar informationskampanj Næste artikel Proryskt parti störst efter valet i Lettland