Folkomröstning om homoäktenskap i Rumänien ogiltigförklaras

KORTNYTT. I en omröstning om huruvida Rumänien ska skriva in i grundlagen att äktenskap bara ska kunna ingås mellan en kvinna och en man deltog drygt 20 procent. Men för att omröstningen ska vara giltig krävs 30 procent.

I Rumänien är det i dag förbjudet för två personer av samma kön att ingå äktenskap. En konservativ organisation i Rumänien har genom att samla ihop 3 miljoner namnunderskrifter krävt en folkomröstning om att landet även ska skriva in förbudet mot samkönade äktenskap i grundlagen. 

När vallokalerna stängde under söndagskvällen hade runt 20 procent av Rumäniens röstberättigade deltagit i omröstningen. På grund av det låga valdeltagandet ogiltigförklaras därför omröstningen.

Bland annat människorättsorganisationen Humans Rights Watchs har kritiserat omröstningen och menar att den inte är förenlig med Rumäniens EU-medlemskap.

Rumänien är sedan 2007 ett EU-land, och enligt artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna är diskriminering på grund av sexuell läggning förbjudet.

Forrige artikel EU-parlamentet lanserar informationskampanj Næste artikel Proryskt parti störst efter valet i Lettland
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.