Fjellner: "Ställ inte onödiga krav på lastbilstillverkarna"

DEBATT. Strävan efter transparens för att minska utsläppen från lastbilstransporterna får inte leda till att känslig information lämnas ut gratis till tillverkare utanför Europa. Men det är den linje som förespråkas av Jytte Guteland (S) och Miljöpartiets partigrupp i Europaparlamentet, skriver Christofer Fjellner (M).

Av: Christofer Fjellner 
europaparlamentariker (M)

Lastbilar är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. I Sverige utvecklas och tillverkas nya lastbilar som säljs över hela världen. Samtidigt är lastbilstransporter blodomloppet för handeln inom i vårt avlånga och glesbefolkade land. Betydelsen ökar ytterligare när hamnen i Göteborg går på knäna på grund av fackets konflikter. Stora företag som SKF väljer att frakta gods med lastbilar i stället för till sjöss. Mot bakgrund av detta är det avgörande att EU:s nya regler för att mäta och kontrollera utsläpp från lastbilar balanserar transparens med bibehållen konkurrenskraft för svenska och europeiska företag. Att tvinga lastbilstillverkarna att i onödan lämna ut företagskänslig information gynnar ingen förutom konkurrerande tillverkare utanför Europa.

Nytt betydande regelverk

I Europaparlamentet förhandlar vi om ett nytt regelverk för att bevaka och rapportera utsläpp från tunga lastbilar. Utsläppen från vägtrafiken står för ungefär 30 procent av Sveriges totala utsläpp. Av dessa står tunga lastbilar för drygt 20 procent. Trots att utvecklingen går åt rätt håll – i Sverige minskade utsläppen från tunga lastbilar med över 11 procent förra året – återstår mycket att göra. Som alla andra transportslag behöver lastbilarna hjälpa till för att minska de totala utsläppen och nå EU:s mål om 40 procent lägre utsläpp år 2030.

Det nya regelverket syftar till att göra det möjligt för myndigheter och konsumenter att få insyn i miljöprestandan hos fordon, särskilt viktiga parametrar är bränsleförbrukningen och utsläppsnivåerna när konsumenterna väljer lastbil. Reglerna är också viktiga eftersom de kommer att påverka framtida standarder för koldioxidutsläpp och ligga till grund för beräkningar av vägavgifter i Europa. Två nyckelverktyg för att minska den europeiska transportsektorns miljöpåverkan. Det är alltså viktigt att det blir rätt här.

Konkurrenskraft kan gå förlorad

Men strävan efter transparens som bidrar till minskade utsläpp får inte leda till att konkurrenskänslig information och know-how lämnas ut gratis till tillverkare utanför Europa. Då riskeras konkurrenskraften hos svenska och europeiska lastbilstillverkare att gå förlorad. Som ansvarig förhandlare för Europaparlamentets största partigrupp, EPP, har jag betonat vikten av kombinera öppenhet med fortsatt konkurrenskraft för svenska och europeiska lastbilstillverkare. En framgångsrik europeisk transportsektor är en förutsättning för att kunna bära kostnaderna för investeringar i forskning och innovation och för att Europa ska fortsätta att leda utvecklingen till ett grönare samhälle.

Trots detta förordar Socialdemokraterna genom Jytte Guteland och miljöpartiets partigrupp i Europaparlamentet en linje som innebär att konkurrenskänsliga uppgifter, som lastbilarna luftmotståndsvärde, ska göras offentliga. Linjen hade kanske gått att försvara om uppgifterna antingen var avgörande för att kunna övervaka och rapportera koldioxidutsläppen eller kritiska för att konsumenterna ska kunna gör ett upplyst val. Men när så inte är fallet är det ingen som tjänar på detta, förutom konkurrerande lastbilstillverkare utanför Europa som får tillgång till teknik utan att betala ett öre för det.

Inte råd med skadlig symbolpolitik

Teknikutvecklingen som möjliggör minskade utsläpp går snabbt framåt. Men det är dyrt och det krävs stora resurser att investera i miljövänlig teknik. Det förutsätter en konkurrenskraftig industri som ligger i framkant och som har råd att göra nödvändiga investeringar. I det här läget har vi inte råd med politiker som ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som inte handlar om något annat än att klämma åt lastbilsindustrin. Det drabbar bara jobben i Sverige och Europa, utan för den sakens skull gynna miljön.

Forrige artikel "Transnationella listor är ett fundamentalt felslut" Næste artikel C: Antibiotikaresistensen kräver politiskt ledarskap C: Antibiotikaresistensen kräver politiskt ledarskap
De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

ÅTERHÄMTNING. Dammet har lagt sig efter statschefernas stora budgetmangling. Men nya strider väntar när det ska klargöras hur väl långtidsbudgeten och återhämtningsfonden går i linje med miljö- och klimatmålen.