Fi: Mäns våld mot kvinnor är inte en ”käpphäst”

SLUTREPLIK. EU är ett viktigt verktyg för att garantera mänskliga rättigheter. Medborgerlig samling är fel ute när de vill nedmontera EU:s arbete mot mäns våld mot kvinnor, skriver Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Av: Stina Svensson
Fi-kandidat till Europaparlamentet och gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg 


Feministiskt initiativs feminism och rättighetsbaserade politik är den raka ideologiska motsatsen till den nationalkonservatism som förs fram av partier som Medborgerlig Samling. Därför är det kanske inte så konstigt att just MED tar på sig att kritisera FI:s arbete i EU-parlamentet mot mäns våld mot kvinnor. Men det är uppseendeväckande att ett parti som ändå kandiderar i allmänna val avfärdar arbetet mot mäns våld mot kvinnor som en ”käpphäst” och ”identitetspolitik” som inte har i EU att göra. Det visar på en okunskap om hur EU fungerar, och visar med skrämmande tydlighet hur MED resonerar kring mänskliga rättigheter.

Våld mot kvinnor i EU

Låt oss börja med lite siffror kring mäns våld mot kvinnor inom EU.

  • 20 914 080 kvinnor som misshandlas eller utsätts för sexuella övergrepp
  • 1 482 mördade kvinnor
  • 226 miljarder euro i samhällskostnad

Inte över EU:s historia. Utan varje år. Det här är realiteten av mäns våld mot kvinnor, och det är därför EU arbetar så aktivt i frågan. Statistiken kommer från Eurostat, EIGE, FRA med flera, och är en del av EU:s arbete mot våld mot kvinnor.

Fel ute

Företrädarna från MED invänder att EU-arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle leda till ”federalism” och maktcentralisering. Också där är de fel ute. Sedan 2011 är den lagligt bindande Istanbulkonventionen via Europarådet det ramverk som förbinder stater att kriminalisera olika instanser av våld mot kvinnor, och 2017 skrev EU på densamma.

I EU-parlamentet behandlas lagförslag kring mäns våld mot kvinnor frekvent. Direktiv som tvingar medlemsstaterna att anpassa sin lagstiftning har antagits, som kring brottsoffers rättigheter och mot trafficking. Parlamentet har bett kommission i uppdrag att ta fram en ny strategi för jämställdhet inom EU och direktiv kring mäns våld mot kvinnor i synnerhet.

Stora konsekvenser

MED säger att de vill begränsa vad EU skall syssla med. Då är mäns våld mot kvinnor en väldigt dålig startpunkt. Jag menar att den reella effekten av MED:s vilja att nedmontera EU:s arbete mot mäns våld mot kvinnor skulle bli att utsätta kvinnor i EU för ännu mer våld, att fler kvinnor skulle dö, och att samhällskostnaderna för våldet skulle öka.

Det tror jag inte MED vill, men de är välkomna att sätta sig in i frågorna som Feministiskt initiativ arbetar med kring mäns våld mot kvinnor i EU-parlamentet så kanske de lämnar sitt motstånd därhän.

Forrige artikel Replik: Replik: "Fi tar sina käpphästar till EU" Næste artikel EU-översättare: EU-översättare: "Du kommer längre med språk"
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.