Fi: Mäns våld mot kvinnor är inte en ”käpphäst”

SLUTREPLIK. EU är ett viktigt verktyg för att garantera mänskliga rättigheter. Medborgerlig samling är fel ute när de vill nedmontera EU:s arbete mot mäns våld mot kvinnor, skriver Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Av: Stina Svensson
Fi-kandidat till Europaparlamentet och gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg 


Feministiskt initiativs feminism och rättighetsbaserade politik är den raka ideologiska motsatsen till den nationalkonservatism som förs fram av partier som Medborgerlig Samling. Därför är det kanske inte så konstigt att just MED tar på sig att kritisera FI:s arbete i EU-parlamentet mot mäns våld mot kvinnor. Men det är uppseendeväckande att ett parti som ändå kandiderar i allmänna val avfärdar arbetet mot mäns våld mot kvinnor som en ”käpphäst” och ”identitetspolitik” som inte har i EU att göra. Det visar på en okunskap om hur EU fungerar, och visar med skrämmande tydlighet hur MED resonerar kring mänskliga rättigheter.

Låt oss börja med lite siffror kring mäns våld mot kvinnor inom EU.

Login