Parlamentet oenigt om tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHET. Europaparlamentet röstade igenom ett ändringsförslag till EU-kommissionens tillgänglighetsdirektiv. Men det är långt i från alla som är nöjda med förslaget.

EU-kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv presenterades i slutet av 2015. Direktivet är tänkt att ta bort hinder för den fria rörligheten för vissa produkter och tjänster för att underlätta främst för funktionshindrade.

Därefter har förslaget behandlats av Europaparlamentets inre marknadsutskott och dess rapportör, liberalen Morten Løkkegaard. De ändringsförslag Løkkegaard presenterat har kritiserats av flera parlamentariker för att gå företagens ärende snarare än de funktionshindrades.

– Företagens friheter har överordnats tillgänglighetsperspektivet, säger Malin Björk (V), till Altinget.

Kritik mot flera delar i förslaget

En del av kritiken har rört att Løkkegaard tagit bort krav på den bebyggda miljön. I dennes förslag skulle till exempel biljettautomater på en tågstation handikappanpassas men inte nödvändigtvis miljön runt omkring automaten. Även att små och medelstora företag skulle undantas har mötts av motstånd.

Inför debatten och omröstningen i parlamentet sade flera EU-parlamentariker att de ville se förändringar på dessa områden för att kunna stödja förslaget. Något som också skedde. Den bebyggda miljön finns nu med i parlamentets ändringsförslag. Och endast mikroföretag (företag med färre än 10 anställda) ska undantas.

Stort stöd i parlamentet

De många ändringarna gjorde sammantaget att Løkkegaards reviderade förslag fick ett brett stöd i parlamentet (537 för, 12 emot, 89 nedlagda röster). Anna Hedh (S) var en av dem som röstade för men hon är fortsatt kritisk.

– Det blev bättre. Många av våra viktiga punkter blev så pass bra att vi kunde ställa oss bakom det. Men jag är inte nöjd, säger hon till Altinget.

Hon säger att det rör sig om en tydlig höger-vänsterfråga.

– Man ser till marknadens bästa och inte till människornas bästa.

Malin Björk och hennes vänstergrupp tillhörde dem som lade ned sina röster.

– Vi undvek det värsta. Det hade varit ett bakslag om Løkkegaards förslag gått igenom utan ändringar. Nu blir många väldigt glada över att ha lyckats restaurera kommissionens förslag. Men vi ville åstadkomma mer än det förslaget, säger hon.

Långt till beslut

Det som nu följer är att tillgänglighetsdirektivet ska diskuteras mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Sedan kommer ett reviderat förslag läggas fram för parlamentet. Det är en process som kommer att ta 1-2 år från i dag.

Enligt såväl Hedh som Björk hör det till ovanligheterna att parlamentet, som nu, lagt sig på en nivå lägre än kommissionen inför de förhandlingarna. Förhållandet brukar vara det motsatta.

– Här hade vi ett gyllene tillfälle att ta ett jättekliv och se till att EU utvecklar tillgängligheten och folks frihet. De krafter i rådet som inte vill se tillgänglighet blir stöttade av ett skambud från parlamentet, säger Malin Björk.

Forrige artikel Dieselgates vågor fortsätter slå in Dieselgates vågor fortsätter slå in Næste artikel Max Andersson (MP): ”Det bästa jag gjort i mitt politiska liv” Max Andersson (MP): ”Det bästa jag gjort i mitt politiska liv”