Parlamentet oenigt om tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHET. Europaparlamentet röstade igenom ett ändringsförslag till EU-kommissionens tillgänglighetsdirektiv. Men det är långt i från alla som är nöjda med förslaget.

EU-kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv presenterades i slutet av 2015. Direktivet är tänkt att ta bort hinder för den fria rörligheten för vissa produkter och tjänster för att underlätta främst för funktionshindrade.

Därefter har förslaget behandlats av Europaparlamentets inre marknadsutskott och dess rapportör, liberalen Morten Løkkegaard. De ändringsförslag Løkkegaard presenterat har kritiserats av flera parlamentariker för att gå företagens ärende snarare än de funktionshindrades.

– Företagens friheter har överordnats tillgänglighetsperspektivet, säger Malin Björk (V), till Altinget.

Login