EU-länderna får säga sitt om handelsavtal

INTERNATIONELLT. EU får inte ensamt godkänna det redan förhandlade handelsavtalet med Singapore. Enligt EU-domstolen måste avtalet också godkännas av medlemsländernas parlament. Därmed blir frågan betydligt mer komplicerad.

”Avtalet kan inte i sin nuvarande lydelse ingås utan medlemsstaternas medverkan” skriver EU-domstolen i ett yttrande som presenterades på tisdagen. Det betyder att handelsavtalet med Singapore som var färdigförhandlat redan 2014 inte kan godkännas av medlemsländernas regeringar och EU-parlamentet enbart. Ett 40-tal nationella och regionala parlament måste också säga sitt.

Anledningen är att avtalet med Singapore är betydligt mer långtgående än ett traditionellt avtal med avskaffade tullar. Och det finns två områden i avtalet där det enligt domstolen råder delad befogenhet, det vill säga att det krävs godkännande även i EU-ländernas parlament. Dessa två delar är portföljinvesteringar, alltså investeringar där man inte vill ta över styrningen i företaget samt tvistelösning mellan investerare och stater vilket har varit den mest kontroversiella delen i EU:s senaste handelsavtal.

Repris på CETA-strul

Domstolens yttrande gör ratificeringsprocessen betydligt mer komplicerad. Nyligen höll CETA-avtalet med Kanada på att falla på mållinjen efter år av förhandlingar eftersom det belgiska regionala parlamentet i Vallonien ställde sig på tvären. Många befarar att strulet som var med CETA nu ska upprepas med Singapore.

EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M) som jobbar med handelsfrågor tycker att förhandlingarna med Singapore har skötts dåligt från EU:s sida. Han pekar på att avtalet från början var mer av ett renodlat handelsavtal och att investeringsdelarna lades till senare när EU fick kompetens på det området.

– Hur EU har hanterat Singapore är en mycket pinsam historia från början till slut och den blir inte mindre pinsam av EU-domstolens besked, säger Fjellner till Altinget.

Samtidigt välkomnar han att beskedet ger klarhet i vad som gäller i EU:s snåriga juridik. Det gör också Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär.

Dela upp i två avtal

För Malmström och Kommissionen finns nu två alternativ. Att ta Singaporeavtalet som det ligger och försöka tröska igenom det genom alla parlamenten med risk för att det tar stopp någonstans på vägen. Eller så delar man upp avtalet i två delar och lyfter ur de investeringsdelar som EU inte ensamt kan besluta om.

Christofer Fjellner kan inte säga vad han tror är bäst väg att gå. Men han tror att Kommissionen kommer ha kvar avtalet som det är och försöka få det godkänt i alla parlament. Detsamma gäller även avtalet med Vietnam som också är färdigförhandlat och som omfattar investeringar.

Däremot hoppas Fjellner att Kommissionen kommer dela upp de avtal som man förhandlar just nu och som inte är färdiga, till exempel med Japan, och även de man ska börja förhandla längre fram med andra länder. För att ge regionala parlament som Vallonien vetorätt har gjort EU:s handelspolitik helt paralyserad menar han.

– Man kommer behöva ha separata investeringsavtal bredvid existerande handelsavtal. Om de pågående förhandlingarna så utgår jag från att Malmström kommer att fortsätta utifrån samma mandat men presentera de som två separata avtal, säger Fjellner.

Det skickar negativa signaler

Sophia Bengtsson, EU-expert på Svensk Näringslivs Brysselkontor tycker idén om att dela upp handelsavtal i två delar är intressant men hon är tveksam till om det finns stöd inom EU:s institutioner för att gå den vägen. Hon tror därför att det även i framtiden kommer vara svårt för EU att sluta handelsavtal.
– Handelsavtalen växer hela tiden och ju fler områden som inkluderas desto svårare blir det att enas. Signalen man skickar nu är tyvärr att EU har svårt att leverera konkreta resultat både för näringslivet och i slutändan även för konsumenter, säger Sophia Bengtsson till Altinget.

Hon tror dock att EU-domstolens yttrande har mer av en symbolisk negativ inverkan snarare än ekonomisk. Singapore ses visserligen som en viktig handelspartner i Asien och utbytet av varor och tjänster har ökat de senaste åren men på listan över EU:s största handelspartners kommer landet först på 17:e plats.

 

Källa: EU-kommissionen

När det gäller svensk export och import kvalar Singapore inte in på 30-topp-listan.

Forrige artikel Flyktingkrisen lättar på omtvistad namnkonflikt Næste artikel Wikström (L): Wikström (L): "Fördjupa samarbetet i EU"
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.