EU-konflikt om fler böcker till synskadade

UPPHOVSRÄTT. EU-parlamentariker röstade på torsdagen för ett förslag som kan ge blinda och synskadade större tillgång till böcker. Men vissa EU-länder uppges vilja begränsa förslaget. Max Andersson (MP) tror dock på en kompromiss.

EU-parlamentets rättsliga utskott röstade på torsdagen igenom förslag som kan ge undantag i upphovsrätten för böcker avsedda för personer med synnedsättning. Det är ett svar på FN:s Marrakechfördrag där man vill göra det lagligt för synskadades organisationer och bibliotek att dela verk över landgränserna.

Max Andersson (MP) som har lett frågan i EU-parlamentet menar att detta kan få stor påverkan för människor över hela världen.

– Det här är en fråga där vi kan göra livet bättre för miljoner människor, säger Max Andersson till Altinget i Bryssel.

Överlag finns det ingen kommersiell marknad för böcker för synskadade. Kostnaden för att framställa dem är stor samtidigt som efterfrågan är begränsad. Men skulle man frångå upphovsrätten och dela de verk som finns skulle de få betydligt större spridning, framför allt i spansktalande länder i Latinamerika, fransktalande i Afrika och engelskspråkiga länder som Indien.

Viktigt även för Sverige

På de Synskadades Riksförbund, SRF, välkomnar man dagens omröstning i EU-parlamentet. Ordföranden Håkan Thomsson förklarar att det nästan helt saknas resurser i fattigare länder för att ta fram böcker för synskadade. Men han påpekar att det skulle få positiv effekt även i Sverige.

– Jag var tidigare i veckan i Finland och diskuterade just svårigheterna att föra över finskspråkiga synskadadeanpassade böcker till finsktalande i Sverige och vice versa. Så det skulle ha väldigt stor betydelse. Även för studerande och för den stora gruppen av flyktingar, säger Håkan Thomsson till Altinget.

Samtidigt finns det ett motstånd mot att lätta på upphovsrätten inom den europeiska förlagsindustrin och bland vissa EU-länder. Framförallt i stora medlemsländer som Storbritannien och Frankrike men också Tyskland, det vill säga länder vars talböcker skulle kunna få omfattande spridning över gränserna.

När medlemsländerna enades igår om en gemensam position på tjänstemannanivå fanns det en skrivning om att man skulle få ställa krav på kompensation till upphovsrättsinnehavaren.

Enligt Max Andersson har särskilt de tyska förlagen lobbat hårt för att bibliotek och synskadades föreningar ska bli tvungna att betala extra för att göra om en bok till ett format för synskadade.

– Om man går på dem förslagen som vissa medlemsländer vill ta in så kommer avtalet bli fruktansvärt svårt att tillämpa med risk för att många synskadade i fattiga länder inte kommer komma åt de böcker som redan har gjorts tillgängliga, säger Max Andersson.

Han påpekar på att det inte finns någon kommersiell marknad för dessa böcker. Förlagen skulle inte förlora pengar utan det skulle enbart leda till att synskadade i fattigare länder inte får tillgång till böcker.

Kompromiss före sommaren

EU-parlamentet väntas rösta igenom förslaget i plenum i början av april och därefter ska man inleda förhandlingar med medlemsländerna. Frågan om ersättning kommer bli den stora stötestenen. EU-ordförandelandet Malta som förhandlar för medlemsländerna kommer vilja se krav på kompensation medan parlamentet vill få ett mer omfattande undantag.

– Min förhoppning är att detta ska komma på plats innan sommaren. Men det viktigaste är att det görs rätt, säger han.

Forrige artikel Stöd i unionen för lägre e-moms Stöd i unionen för lägre e-moms Næste artikel EU stakar ut framtiden utan Storbritannien EU stakar ut framtiden utan Storbritannien