EU-kommissionen vill ta klimatkontroll – men saknar piska

KLIMATLAGEN. Ambitionen att lösa upp dödläget runt EU:s klimatpolitiska agenda möter motstånd. Det finns också frågetecken kring om EU-kommissionens modell kan fungera på lång sikt, när den redan nu vacklar.

Efter år av frustration från många i unionen över svårigheterna att anta och efterleva de gemensamma klimatpolitiska målen kom ett nytt bud på lösning från EU-kommissionen på onsdagen.

Kortfattat lyder budskapet från EU-kommissionen och klimatkommissionär Frans Timmermans: ”Vi vill ta över taktpinnen”

Den som är bekant med styrningsförordningen av Energiunionen kommer att känna igen sig i grundupplägget (se faktaruta).

Login