EU-kommissionen föreslår mer jämlik föräldraledighet

Enligt ett läckt utkast som Altinget har tagit del av kommer EU-kommissionen på onsdagen att föreslå förändringar så att mammor och pappor ska ta ut föräldraledighet mer jämlikt och under längre tid. Enligt EU-parlamentariker Anna Hedh (S) går Kommissionen längre än väntat.

Andreas Liljeheden

Under onsdagen, kring lunch, kommer EU-kommissionärerna Marianne Thyssen och Věra Jourová som ansvarar för sysselsättning respektive jämställdhet att föreslå nya och mer långtgående regler för föräldraledighet. Enligt ett utkast som har läckt ut handlar det dels om förändringar av existerande regelverk men också om ett nytt direktiv som syftar till att skapa bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

Fyra månader ska öronmärkas

Enligt förslaget ska föräldraledighet på fyra månader öronmärkas för respektive förälder och inte alls kunna flyttas över till den andra. Idag är det bara en månad som inte kan flyttas över. Enligt kommissionen uppmuntrar det den förälder med lägst lön att stanna hemma längre. Oftast innebär det att kvinnor stannar hemma längre än män.
Kommissionen väntas också föreslå en längre tidsram så att man kan ta ut ledighet fram tills barnet är tolv år jämfört med dagens åttaårsgräns.

– Man föreslår ett riktigt föräldraledighetsdirektiv där mamman och pappan har var sin del. Det är väldigt positivt, säger Anna Hedh, EU-parlamentariker och ledamot i parlamentets jämställdhetsutskott, till Altinget.

Kommissionärerna kommer enligt utkastet också att föreslå att pappor ska få vara lediga tio dagar i samband med födseln vilket inte är fallet idag.

Svenska regler kommer inte påverkas då de är mer generösa än dagens minimiregler och kommer kunna vara det även fortsättningsvis.

Lättare att ta hand om sjuka släktingar

I det läckta pappret skriver man även att det ska bli enklare att ta ledigt för att ta hand om allvarligt sjuka släktingar. För detta ändamål ska man få fem dagars betald ledighet per år.

– Det kan handla om en äldre släkting eller som jag som har en man med diabets, som kan vara hemma, säger Anna Hedh.

Hon ser även positivt på det kommande förslaget att föräldrar till barn med särskilda behov upp till 12 år ska få rätt att begära mer flexibla arbetsförhållanden av sin arbetsgivare. Tidigare har det legat på arbetsgivaren att föreslå detta.

För Anna Hedh är paketet med nya förslag en viktig jämställdhetsfråga. Kommissionen uppger också att det handlar om att minska skillnader mellan män och kvinnor vad gäller till exempel lön och pension. Men för Kommissionen handlar det lika mycket om ekonomin i stort och att skapa hållbara finanser.

Kostar 3 500 miljarder

Kommissionen konstaterar att kvinnor över hela EU är underrepresenterade på arbetsmarknaden trots att de ofta har högre utbildning och presterar bättre resultat i skolan. Man beräknar att detta gap mellan män och kvinnor bidrar till ekonomiska förluster på 370 miljarder euro per år, motsvarande 3 500 miljarder kronor.

Kommissionen pekar också på den åldrande europeiska befolkningen. Idag går det ungefär fyra arbetsföra personer på varje europeisk pensionär. Enligt vissa uppskattningar kommer det 2060 bara finnas två arbetsföra personer för varje pensionär. Ur det perspektivet behöver man inom EU få ut fler kvinnor i större utsträckning på arbetsmarknaden.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget