"Därför behöver EU-parlamentet fyllas med miljöpartister"

DEBATT. De kommande tolv åren kommer att avgöra Europas och världens framtid. Därför behöver Europaparlamentet fyllas med miljöpartister som kämpar för radikal klimatpolitik, mänskliga rättigheter och global rättvisa, skriver Malte Roos (MP) som kandiderar till Miljöpartiets Europaparlamentslista.

Av: Malte Roos
kandidat till Miljöpartiets Europaparlamentslista
 
De kommande tolv åren är bland de viktigaste i världens moderna historia. Med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, så har världens länder åtagit sig att senast år 2030 bland annat utrota den extrema fattigdomen för alla människor överallt, att främja jämställdhet och demokrati, och att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Enligt forskarna har vi samtidigt samma tidsrymd, tolv år, på oss att minska utsläppen av växthusgaser så mycket att vi kan undvika en klimatkatastrof. De politiska beslut som fattas under dessa kommande tolv år kommer därför att forma den värld vi lever i för hundratals år framöver.

EU ska vara en positiv grön kraft 

För att uppnå de globala målen och för att förhindra en klimatkatastrof krävs kraftfulla och progressiva internationella samarbeten och lagstiftningar. Europeiska unionen har potentialen att vara ett sådant kraftfullt och progressivt samarbete som kan driva den globala och regionala utvecklingen i rätt riktning, men då måste vi ha partier och länder som tror på EU och är beredda att driva på för de reformer som behövs. Jag kandiderar till Miljöpartiets Europaparlamentslista för att jag vet att EU kan vara den positiva gröna kraft som världen saknat.

EU:s politik måste reformeras  

Som världens största biståndsgivare och som en av världens största ekonomier så är EU både skyldiga, och har utmärkta förutsättningar, att bidra till en hållbar utveckling i hela världen. Tyvärr har konservativa, liberala, socialistiska och nationalistiska regeringar och parlamentariker under en lång tid sett till att EU:s beslut ofta drivs av medlemsländernas egna ekonomiska och militära intressen, snarare än vad som är bäst för världen i stort. Det är tydligt i biståndspolitiken, där bistånd sällan ges till de mest behövande och ofta villkoras utifrån givarnas egna intressen, såväl som i handelspolitiken där lagstiftning till skydd för miljön och mänskliga rättigheter luckras upp till förmån för multinationella företags vinstmarginaler. Det är därför av största vikt att under nästa mandatperiod reformera EU:s bistånds-, handels- och utrikespolitik så att de grundas i Parisavtalet, Agenda 2030 och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

EU ska vara en föregångare 

Global rättvisa och solidaritet måste vara grundpelare i utvecklandet av ett grönare och mer demokratiskt EU. Det innebär att EU också måste ta ett större fredsbyggande och fredsbevarande ansvar, med större fokus på medling och institutionsbyggande och mindre på militära insatser, och avsluta all vapenhandel med odemokratiska och krigförande länder. Vidare innebär det att EU måste bekämpa de antidemokratiska krafterna inom unionen som vill nedmontera rättssystemen och aktivt diskriminerar minoritetsgrupper. Detta kräver ett starkare och effektivare, men också mer demokratiskt, EU med öppna och transparenta institutioner och bättre möjligheter till medborgarinflytande. Som parlamentariker vore mitt uttalade mål att göra EU till en föregångare inom internationellt demokratiskt beslutsfattande och en förkämpe för utsatta människors rättigheter globalt och regionalt.

EU är lösningen  

De kommande tolv åren kommer att avgöra Europas och världens framtid. Därför behöver Europaparlamentet fyllas med miljöpartister som kämpar för radikal klimatpolitik, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Jag vill representera Miljöpartiet och svenska folket i Europaparlamentet för att ge partiet och parlamentet en röst för ett mer rättvist och solidariskt EU. För jag vet att EU är lösningen på våra utmaningar.

Forrige artikel 10 hetaste debatterna om EU under 2018 10 hetaste debatterna om EU under 2018 Næste artikel Valero: Valero: "Medel från EU-budgeten ska inte tilldelas militära ändamål"