Britter i Sverige kan få respit vid avtalslös Brexit

KORTNYTT. Om det blir en hård Brexit kan britter bosatta i Sverige få bo kvar i ett år med samma villkor som i dag. Det föreslår regeringen i en promemoria.

I promemorian "Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit" föreslås att britterna i ett år, från och med den 29 mars, ska inneha samma rättigheter som de har i dag. Det innebär att de 20 000–30 000 britter som i dag bor i Sverige kommer att få arbeta och bo kvar med samma rättigheter som en EU-medborgare – om det skulle bli en hård Brexit. 

– Vi förbereder oss för ett akut tillfälle så att inte de här britterna som ska bo i Sverige ska hamna i en stor svårighet från en dag till en annan, säger Ann Linde, EU- och handelsminister (S), till Ekot

Promemorian är ute på remiss till och med den den 12 februari 2019 (för förslagen i avsnitt 4.2–4.3) och till och med den 5 mars 2019 (förslagen i avsnitt 4.4–4.5). 

Login