Britter i Sverige kan få respit vid avtalslös Brexit

KORTNYTT. Om det blir en hård Brexit kan britter bosatta i Sverige få bo kvar i ett år med samma villkor som i dag. Det föreslår regeringen i en promemoria.

I promemorian "Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit" föreslås att britterna i ett år, från och med den 29 mars, ska inneha samma rättigheter som de har i dag. Det innebär att de 20 000–30 000 britter som i dag bor i Sverige kommer att få arbeta och bo kvar med samma rättigheter som en EU-medborgare – om det skulle bli en hård Brexit. 

– Vi förbereder oss för ett akut tillfälle så att inte de här britterna som ska bo i Sverige ska hamna i en stor svårighet från en dag till en annan, säger Ann Linde, EU- och handelsminister (S), till Ekot

Promemorian är ute på remiss till och med den den 12 februari 2019 (för förslagen i avsnitt 4.2–4.3) och till och med den 5 mars 2019 (förslagen i avsnitt 4.4–4.5). 

Beslutskedja: Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

15/1
2019
15/1
2019
5/3
2019
22/3
2019
28/3
2019
26/4
2019
4/6
2019
12/6
2019

Forrige artikel Sverige det mest demokratiska EU-landet Næste artikel Låg kunskap om brexit bland företagen
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.