10 mest lästa debatterna om EU

LISTA. Inte oväntat är flygskatten ett hett ämne detta år. I likhet med 2016 är klimatfrågan bland den mest debatterade frågan under året. Altinget listar de 10 mest lästa debatterna på Altinget EU under året. 

1. Representanter från nordiska regioner: Europa behöver Kvarkenförbindelsen

Kvarkenlänken behövs för att knyta samman de nordiska länderna, skriver representanter för tre regioner i Sverige, Norge och Finland, som vill att staterna tar ställning för en finansiering av en ny färja i Kvarkenlänken.

2. David Hild: Klimatet efterfrågar inte en flygskatt – det efterfrågar ny, hållbar teknik

Den föreslagna flygskatten kommer i bästa fall ha en marginell positiv påverkan på utsläppen. I värsta fall får skatten en direkt negativ påverkan på såväl miljön som ekonomin. Det menar kommunikatören David Hild.

3. Facken och SKL: Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop

en europeiska pelaren för sociala rättigheter blir en viktig resurs för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig arbetsmarknad med goda villkor och en hållbar tillväxt, skriver Lena Micko, Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius, som välkomnar en svensk anslutning till pelaren.

4. Marc Palahí: För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp

Skogens bidrag till klimatarbetet skulle kunna fördubblas. För att frigöra potentialen hos EU:s skogar krävs rätt incitament för att stödja beskogning, skogsbruk och att fossilbaserade produkter byts ut mot skogsbaserade lösningar, skriver Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet.

5. Svenskt Näringsliv: Regeringen spelar högt med den svenska modellen som insats

Förslaget om ett reviderat utstationeringsdirektiv riskerar att hämma den fria rörligheten i EU och få stora konsekvenser för den svenska modellen. Istället för vaga definitioner och oförutsägbarhet behövs tydliga och tillåtande regler, skriver Niklas Beckman, Arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

6. Dalunde (MP): Flygskatten behövs för klimatet och tågtrafiken

Tågtrafiken diskrimineras genom orättvis konkurrens från bland annat flyget. Förbindelser som fungerat sedan många årtionden försvinner och nattåg läggs ner på flera håll i Europa. För att vända utvecklingen krävs en flygskatt, skriver Jakop Dalunde (MP).

7. Fjellner (M): Ordval ofta avslöjande när det gäller påverkansarbete 

Påverkansarbete, eller lobbying, är grundläggande för att politiker ska kunna fatta rätt beslut, skriver Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M). Samtidigt ger han en känga till kravet från Miljöpartiets grupp i Europaparlamentet om att alla som vill komma i kontakt med EU måste registrera sig.

8. Henriksson (V): Ett ja till EU:s försvarsbygge är ett historiskt misstag

Att den svenska regeringen tänker säga ja till EU:s militarisering innebär ett närmande till Nato och ännu ett steg bort från den militära alliansfriheten. Ett historiskt beslut som regeringen tar helt utan en öppen och allmän debatt. Det skriver Stig Henriksson (V) och ställer sig frågan om vad som ligger bakom omsvängningen av de svenska socialdemokraternas agerande.

9. EU-handslag: Så ska vi påverka EU:s utveckling

Så ska delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige stärkas. EU-minister Ann Linde (S) skriver tillsammans med representerar från Stockholmsregionens Europaförening om EU-handslaget.

10. Forskare: Ett lobbyregister räcker inte

Ett lobbyregister skulle visserligen motverka den rådande obalansen mellan olika lobbyister i Bryssel, men det är långt ifrån allt som krävs, skriver lobbyingforskaren Camilla Nothhaft.

Forrige artikel Avfallsmål på plats Avfallsmål på plats Næste artikel Året som gick i EU-politiken Året som gick i EU-politiken