Fler artiklar


Winberg (SD): Vänstern sviker homosexuella

Winberg (SD): Vänstern sviker homosexuella

DEBATT. Vänsterns agerande gentemot Brunei efter landets införande av dödsstraff mot homosexuella visar på undfallenhet och flathet, skriver Europaparlamentariker Kristina Winberg.

Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU?

Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU?

DEBATT. Vill Frankrikes president Macron lösa marknadsekonomins och kapitalismens strukturella problem bör han överge nyliberalism och istället söka sig till den antirasistiska feminismen, skriver Jaime Gomez (FI), kandidat till Europaparlamentet. 

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

DEBATT. Asylrätten bör omtolkas och gälla främst dissidenter och politiska fångar som riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff. Krig eller oro i ett land bör inte vara skäl nog för att ha rätt till asyl, skriver Staffan Gunnarson, kandidat till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling.