Fler artiklar


Valtinget – få vägledning om hur du ska rösta

EP-VAL. Altingets valkompass ger vägledning om vilka partier du står nära och vilka som du står långt ifrån. Du matchas med de svenska partierna i parlamentet och som bonus även med partier i 16 andra EU-länder. 

Kräver tillgång till Altinget | EU"
De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.