Kemikalier


Synen på GMO-odling splittrar S och MP

Synen på GMO-odling splittrar S och MP

EU-VAL. Frågan om det ska det vara tillåtet med odling av genmodifierade grödor i EU delar både partier och det svenska politiska landskapet. 106 EU-valskandidater är negativa, 147 positiva. S-kandidaterna är helt splittrade, och även i MP återfinns olika ståndpunkter.

Kvartett får ansvar att utreda glyfosat

Kvartett får ansvar att utreda glyfosat

OMSTRIDD. Svenska Kemikalieinspektionen ska sätta tänderna i utvärderingen av världens vanligaste växtskyddsmedel tillsammans med tre myndighetskollegor.