Informationssäkerhet


EU-ministrar sätter in åtgärder mot ryska trollfabriker

EU-ministrar sätter in åtgärder mot ryska trollfabriker

SÄKERHET. Alla EU:s utrikesministrar ställde sig på måndagen bakom EU:s åtgärdsprogram för att bekämpa falska nyheter och annan desinformation som hotar demokratin. Särskilt fokus riktades mot ryska trollfabriker och deras hot mot EU-valet. 

Julrusch med beslut för att skydda medborgarna

Julrusch med beslut för att skydda medborgarna

INFORMATIONSSÄKERHET. Det blev en beslutsrusch på säkerhetsområdet i luciaveckan. EU-toppmötet, Europaparlamentet och ministerrådet fyrade av beslut om cybersäkerhet, civilskydd, desinformationskampanjer, brottsbekämpning och försvar.

Kommissionen inför system med snabbvarning mot desinformation

Kommissionen inför system med snabbvarning mot desinformation

SÄKERHET. EU drar igång ett åtgärdsprogram för att bekämpa desinformation under valkampanjer. Falska nyheter ska upptäckas med ett snabbvarningssystem samtidigt som väljare ska upplysas om farorna.

Kräver tillgång till Altinget | EU"