Medborgerlig samling


MED: Exit lättare sagt än gjort

MED: Exit lättare sagt än gjort

DEBATT.  Brexit visar på vikten av ett verklighetsförankrad EU-politik. Vi kräver ett stopp för den fortsatta marschen mot ett Europas förenta stater, skriver Lennart Göranson (MED).

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

DEBATT. Asylrätten bör omtolkas och gälla främst dissidenter och politiska fångar som riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff. Krig eller oro i ett land bör inte vara skäl nog för att ha rätt till asyl, skriver Staffan Gunnarson, kandidat till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling.

Replik:

Replik: "Fi tar sina käpphästar till EU"

REPLIK. Att en fråga är viktig betyder inte automatiskt att den bör regleras på EU-nivå. Tar alla partier sina hjärtefrågor till EU har vi snart en ohållbar situation, skriver Ilan Sadé, Fredrik Sander och Pia Rundkvist från Medborgerlig Samling.