Social pelare


Fi: Mäns våld mot kvinnor är inte en ”käpphäst”

Fi: Mäns våld mot kvinnor är inte en ”käpphäst”

SLUTREPLIK. EU är ett viktigt verktyg för att garantera mänskliga rättigheter. Medborgerlig samling är fel ute när de vill nedmontera EU:s arbete mot mäns våld mot kvinnor, skriver Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Svenskt Näringsliv: Så stärker vi EU-arbetet

Svenskt Näringsliv: Så stärker vi EU-arbetet

DEBATT. Regeringen måste verka för välstånd inte bara på hemmaplan, utan också i EU, skriver Jens Hedström och Sophia Bengtsson från Svenskt Näringslivs Brysselkontor, om de nya EU-prioriteringarna.