Handel


FI: Parlamentets avtal strider mot folkrätten

FI: Parlamentets avtal strider mot folkrätten

DEBATT. EU-parlamentets ledamöter godkände två handels- och fiskeavtal med Marocko och röstade därmed mot en dom från EU-domstolen. L:s ledamot, Jasenko Selimovic, röstade för det ena, skriver Jaime Gomez (FI).

SD: Renodla EU till en handelsunion

SD: Renodla EU till en handelsunion

DEBATT. Sverigedemokraterna arbetar för att EU ska bedriva en aggressivare handelspolitik och på sikt åter renodla EU till en handelsunion istället för en politisk sådan, skriver Tobias Andersson (SD).