Avfall Sverige


Plastavfallsmål kan bli en utmaning för Sverige

Plastavfallsmål kan bli en utmaning för Sverige

CIRKULÄRT. Samtidigt som EU-lagstiftarna nu enas om unionens målsättningar på avfallsområdet så sätter flera faktorer press på större insatser på hemmafronten för att målen ska kunna nås. 

Het EU-strid om förbränning av avfall

Het EU-strid om förbränning av avfall

FÖRDJUPNING. Svenska intressen trycker på inom EU för att det fortsatt ska kunna ges stöd för att bränna restavfall med organiskt innehåll. Men det möter mothugg från europeiska miljöintressen.