Skogsindustrierna


Intern kritik mot Svenskt Näringslivs klimatlinje

Intern kritik mot Svenskt Näringslivs klimatlinje

PARISFÖRHANDLINGARNA. Inför de väntade miljöminister- och toppmötessamtalen om höjda klimatmål för unionen så har utspelen börjat hagla. Men Svenskt Näringslivs position möter motstånd i egna leden.