Sjöfart


Stormiga samtal om sjöfartens utsläppsåtgärder

Stormiga samtal om sjöfartens utsläppsåtgärder

IMO. Målen är klara. Utsläppen i den globala sjöfarten ska minst halveras till år 2050. Men verktygen för att nå dit ser ut att dröja, till både delar av industrins och miljöorganisationers förtret. Just nu pågår förhandlingarna i London.