WWF


De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.

Få kandidater till parlamentet nappar på fisket

Få kandidater till parlamentet nappar på fisket

EU-VAL. Endast två av 213 svenska kandidater till Europaparlamentet prioriterar fiskeriutskottet överst på önskelistan. Miljöpartiet kan tappa ledarrollen i utskottet efter valet.

EU:s gemensamma bistånd minskar

TRENDBROTT. EU:s samlade offentliga bistånd backade förra året för första gången sedan år 2012, enligt en granskning från biståndsorganisationer. Trenden kan också fortsätta även i år. Men det är inte bara negativt.