Feministiskt initiativ


FI: Parlamentets avtal strider mot folkrätten

FI: Parlamentets avtal strider mot folkrätten

DEBATT. EU-parlamentets ledamöter godkände två handels- och fiskeavtal med Marocko och röstade därmed mot en dom från EU-domstolen. L:s ledamot, Jasenko Selimovic, röstade för det ena, skriver Jaime Gomez (FI).

Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU?

Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU?

DEBATT. Vill Frankrikes president Macron lösa marknadsekonomins och kapitalismens strukturella problem bör han överge nyliberalism och istället söka sig till den antirasistiska feminismen, skriver Jaime Gomez (FI), kandidat till Europaparlamentet. 

FI: Sveriges och EU:s biståndspolitik främjar egenintressen

FI: Sveriges och EU:s biståndspolitik främjar egenintressen

DEBATT. På pappret har både Sveriges och EU:s politik för internationellt samarbete som huvudmål att bekämpa fattigdom men också prioritera hållbar utveckling och främjande av demokrati, fred och säkerhet och humanitärt stöd. Verkligheten är en annan, skriver Jamie Gomez (FI), utrikespolitisk talesperson och partiledare Gita Nabavi (FI)