Naturvårdsverket


Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050

Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050

EU2050. Inte tillräckligt kraftfull för att nå 1,5-gradsmålet – men också kritiserad för att bestå av glädjekalkyler. Det är en del av kritiken mot EU-kommissionens plan för hur unionen ska enas om ett utsläppsmål för år 2050.

Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige

Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige

LUFTVÅRD. Sju EU-länder sågas i en gemensam granskning från flera revisionsmyndigheter som gått igenom ländernas insatser för att genomföra det 20 år gamla luftkvalitetsdirektivet. På svensk nivå behövs snabba insatser för att inte hamna i en liknande situation.

Sverige kan missa mål för kraftiga klimatgaser

Sverige kan missa mål för kraftiga klimatgaser

KLIMAT. Samtidigt som Kigalitillägget till Montrealprotokollet nu trätt i kraft, blir det alltmer tydligt att Sverige har svårt att nå EU:s egna målsättningar för att minska användningen av kraftigare klimatgaser.