Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

29/4
2019

Remiss: Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

20/3
2019

DS: Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket

Utredaren har överlämnat "Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket" till socialdepartementet.