Vissa betaltjänstfrågor
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Vissa betaltjänstfrågor

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

21/2
2019

Lagrådsremiss: Vissa betaltjänstfrågor

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.