Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

1/4
2019

Remiss: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Sista datum att svara på remissen.

5/12
2018

Nya säkerhetslagar sätter press på myndigheter och företag

INFORMATIONSSÄKERHET. GDPR följdes av NIS-direktivet och i vår kommer en uppdaterad säkerhetsskyddslagstiftning. Det är inte alla gånger lätt för företag och myndigheter att navigera i den nya lagdjungeln.

Läs mer
30/11
2018

SOU: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen" till justitiedepartementet.

24/3
2017

Kommittédirektiv: Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd

Regeringen har tillsatt en utredning.