Tillit i styrningen
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

24/6
2020
SOU/DS

SOU: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" till finansdepartementet.

24/6
2020

Tillitsdelegationen: Ny utbildning för statsanställda ska öka förtroendet

DEBATT. För att kunna styra med tillit behöver medarbetarna vara rustade med både kompetens och förmåga. En gemensam utbildning för de som arbetar i statsförvaltningen kan bidra till att öka medborgarnas förtroende. Det skriver Tillitsdelegationen som i dag, onsdag, lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen.

Läs mer
24/4
2020
REMISS

Remiss: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Sista datum att svara på remissen.

25/10
2019

Nya civilministern: “Välfärdsuppdraget sköts bäst på lokal nivå”

INTERVJU. Civilministern Lena Micko (S) behöver hårda nypor när hon ska reda ut riktade statsbidrag, offentliga upphandlingar, servicekontor och tillitsbaserad styrning samtidigt som hon ska balansera alltihop mot januariavtalet.

Läs mer
10/10
2019
SOU/DS

SOU: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten" till finansdepartementet.

2/10
2019

Mickos största motståndare finns i regeringen

KOMMENTAR. Den nya civilministern Lena Micko (S) lär inte hitta sina motståndare i oppositionen. Motståndet kommer snarare från andra ministrar som vill ha den typ av reformer som Micko ogillar.

Läs mer
31/10
2018
REMISS

Remiss: Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn (SOU 2018:47)

Sista datum att svara på remissen.

5/9
2018

Regeringen tillsätter nya ledamöter till Tillitsdelegationen

NAMN. Christina Forsberg, generaldirektör för CSN och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket har blivit nya ledamöter.

Läs mer
14/6
2018
SOU/DS

SOU: Styra och leda med tillit - Forskning och praktik (SOU 2018:38)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Styra och leda med tillit - Forskning och praktik" till finansdepartementet.

14/6
2018
SOU/DS

SOU: En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg" till finansdepartementet.

14/6
2018
SOU/DS

SOU: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" till finansdepartementet.

12/4
2018

Det ska bli mer tillit i staten

FÖRVALTNING. Tillitsdelegationen har försökt hittat vägar till bättre styrning inom kommuner och landsting. Nu ska delegationens ordförande Laura Hartman ta sig an de statliga myndigheterna.

Läs mer
12/12
2017

Tillitsreformen breddas till staten

STYRNING. Tillitsdelegationen med Laura Hartman i spetsen ska nu även införa tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter. Samtidigt har delegationens arbete med styrningen inom landsting och kommuner har gått in i nästa fas.

Läs mer
15/6
2017
SOU/DS

SOU: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (SOU 2017:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?" till finansdepartementet.

12/9
2016

Skolnyheten som försvann

DETALJSTYRNING. Kanske är det regeringens viktigaste skolnyhet hittills under mandatperioden. Den kom i fredags och mottogs med en gäspning – om ens det.

Läs mer
21/6
2016

"Proffsen ska få vara proffs"

STYRNING. Läkare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, lärare och poliser – alla omfattas de av civilminister Ardalan Shekarabis tillitsreform där proffsen ska få ökade möjligheter att vara proffs. Hur det ska gå till ska den nya Tillitsdelegationen nu tänka ut, under ledning av Laura Hartman.

Läs mer
21/6
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Tillit i styrningen

Regeringen har tillsatt en utredning.