Tillit i styrningen
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

10/10
2019

SOU: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten" till finansdepartementet.

2/10
2019

Mickos största motståndare finns i regeringen

KOMMENTAR. Den nya civilministern Lena Micko (S) lär inte hitta sina motståndare i oppositionen. Motståndet kommer snarare från andra ministrar som vill ha den typ av reformer som Micko ogillar.

Läs mer
31/10
2018

Remiss: Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn (SOU 2018:47)

Sista datum att svara på remissen.

14/6
2018

SOU: Styra och leda med tillit - Forskning och praktik (SOU 2018:38)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Styra och leda med tillit - Forskning och praktik" till finansdepartementet.

14/6
2018

SOU: En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg" till finansdepartementet.

14/6
2018

SOU: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" till finansdepartementet.

15/6
2017

SOU: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (SOU 2017:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?" till finansdepartementet.

21/6
2016

Kommittédirektiv: Tillit i styrningen

Regeringen har tillsatt en utredning.