Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT)
Ansvarigt departement: Utbildningsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

24/6
2019

Remiss: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Sista datum att svara på remissen.

19/3
2019

M om utflyttning: Lärarutbildningen bevis på att det inte fungerar

OMLOKALISERING. Istället för att flytta ut lärosätenas studieplatser i landet, vill S istället bygga ut kommunala lärcentrum. M anser att lärarutbildningen är ett exempel som visar att det är svårt att flytta ut utbildningar.

Läs mer
7/3
2019

C: Gör som Danmark – flytta lärosäten ut i landet

OMLOKALISERING. I Danmark vill man flytta upp till hälften av alla studieplatser ut i landet från universitetsstäderna. Centerpartiet är positivt till att Sverige ska gå samma väg. Medan Vänsterpartiet är mer kritiskt.

Läs mer
21/2
2019

Svenskt näringsliv: Så ska pengarna styra högskolan

LÄROSÄTEN. Svensk näringsliv anser att felmatchning och överutbildning på lärosäten måste tas på allvar. Organisationen föreslår en ny modell för fördelning av pengar och förkastar det förslag som nu ligger på regeringens bord.

Läs mer
11/2
2019

Saco: Risk att STRUT-utredningen hamnar i papperskorgen

DEBATT. Regeringen har låst in utredningen "Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten" i ett hörn. Om man inte tar höjd för en ny styrmodell så befarar vi att denna utredning kommer kastas i papperskorgen, skriver Göran Arrius, ordförande för Saco.

Läs mer
4/2
2019

Utredare: Snabbare utveckling med slopat prestationskrav

LÄROSÄTEN. Genom att ta bort prestationskravet för lärosätena och införa en ny modell för anslag kan lärosäten få mer frihet och utvecklas snabbare.

Läs mer
1/2
2019

SOU: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan" till utbildningsdepartementet.

27/4
2017

Kommittédirektiv: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT)

Regeringen har tillsatt en utredning.